tvarumas

Mūsų socialinė atsakomybė

Tvarumo kryptys

„Lidl“ požiūriu, socialiai atsakinga veikla – tai mūsų veiksmų, kurie veikia žmones ir aplinką, analizė bei nuolatinis gerinimas, siekiant mažinti neigiamą poveikį ir kurti pozityvius pokyčius. Prioritetą visų pirma teikiame tiems klausimams, į kuriuos atsakymo reikia šiandien ir rytoj, bei toms sritims, kuriose mūsų poveikis yra didžiausias.

Mes esame įsipareigoję kasdien veikti vis tvariau. Tai darydami kiekviename žingsnyje – nuo tiekimo grandinės pradžios iki mūsų produktų vartojimo – mes ruošiame „Lidl“ ateičiai, kuri yra draugiška aplinkai, kurios centre yra žmogus ir tvaresnis vartojimas. Mūsų vizija – tvariausias asortimentas už geriausią kainą.

Tokį mūsų požiūrį apibūdina trys prioritetinės kryptys: „Gerai planetai“, „Gerai žmonėms“ ir „Gerai tau“.

Savo įsipareigojimus įgyvendiname šešiose srityse: „Biologinės įvairovės tausojimas“, „Klimato apsauga“, „Išteklių taupymas“, „Sąžiningas elgesys“, „Sveikatos stiprinimas“ ir „Įsitraukimas į dialogą“. Regioniniu ir pasauliniu lygmeniu. Įsipareigoję ir skaidrūs.

Naujausia tvarumo ataskaita

Pranešimai žiniasklaidai

Publikacijos ir kita informacija

geresni kartu