Atitiktis

Atitiktis

Atitiktis

Atitiktis arba įstatymų laikymasis šiandien yra sudėtingesnis reiškinys nei bet kada.  Globalioje aplinkoje įstatymais pagrįstų reikalavimų vis daugėja, todėl savo procesus ir sistemas nuolat pritaikome besikeičiančioms sąlygoms. Mes itin akcentuojame įstatymų laikymąsi. Vienas iš mūsų įmonės veiklos principų yra „laikomės galiojančių teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos gairių.“ Atitiktis yra svarbi mūsų verslo kultūros dalis. UAB „Lidl Lietuva“ yra įdiegta atitikties valdymo sistema, kuri Jums, kaip įmonės klientui, verslo partneriui ar darbuotojui, suteikia galimybę pranešti mums apie galimus atitikties pažeidimo atvejus.

Siekdami užtikrinti įmonės veiklos principų laikymąsi, norime laiku pastebėti potencialiai neteisėtus veiksmus. Dėl šios priežasties mes norime gauti informaciją apie galimus įstatymų pažeidimus. Įstatymų pažeidimu laikomi atvejai, kai mūsų darbuotojai, vykdydami funkcijas, savo šalyje arba užsienyje nusižengia galiojančių teisės aktų nuostatoms ar vidaus veikos gairėms, taip pat atvejai, kai nusižengiama darbuotojo atžvilgiu. Pavyzdžiui: korupcijos atvejai, konkurencijos teisės, duomenų apsaugos pažeidimai, taip pat pažeidimai apskaitos, finansų ir mokesčių srityse.

Tam, kad laiku sužinotume apie įstatymų pažeidimus ir užkirstume jiems kelią, reikia ne tik mūsų darbuotojų, bet ir klientų bei verslo partnerių pagalbos. Apie įstatymų pažeidimus galite pranešti įvairiais būdais. Nepaisant to, kokiu būdu nuspręsite pranešti, garantuojame, kad kiekvienas pranešimas bus atidžiai išnagrinėtas o, Jums pageidaujant, tai bus atlikta anonimiškai.

Atitikties specialistas

Jeigu turite klausimų dėl atitikties, maloniai prašome kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ paskirtą atitikties specialistą elektroniniu paštu compliance@lidl.lt arba įprastu paštu šiuo adresu:

UAB „Lidl Lietuva“
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132 Vilnius

Pranešimų perdavimo sistema

Kaip papildomą priemonę pranešti apie įstatymų pažeidimus sukūrėme pranešimų perdavimo sistemą. Visus gaunamus pranešimus išnagrinės asmenys, atsakingi už teisinius klausimus. Prie pranešimų perdavimo sistemos galima prisijungti naudojant šią nuorodą į pranešimų perdavimo sistemą.