Įsitraukimas į dialogą

Įsitraukimas į dialogą

Nuo tiekėjų ir klientų iki mūsų darbuotojų: mažmeninėje maisto produktų prekyboje susiduriame su daugybe interesų grupių. Informacijos mainai su jais yra vienas svarbiausių mūsų rūpesčių. Taip galime perduoti savo žinias ir mokytis vieni iš kitų. Nes tik kartu galėsime įveikti ateities iššūkius ir kasdien tobulėti.

Mes, „Lidl“, esame  nuolatos įsitraukę į tęstinį, skaidrų dialogą su visais mums svarbiais partneriais, darbuotojais ir klientais, kad padėtume jiems suprasti mūsų požiūrį.

Gera žinoti

Mažmeninė prekyba maisto produktais vyksta tarpinėje grandyje – tarp gamintojų ir vartotojų. Tokioje pozicijoje ji gali prisidėti prie tvaresnio ir atsakingesnio kasdienių produktų vartojimo.

Mūsų tikslai ir pasiekimai

Pirkėjų apklausos

Siekdami geriau suprasti mūsų pirkėjų poreikius, kasmet atliekame jų apklausas

Darbuotojų apklausos

Siekdami įvertinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, kasmet atliekame jų apklausą ir atsižvelgdami į jos rezultatus geriname darbo sąlygas

Programėlė darbuotojams

Siekdami pagerinti vidinį dialogą, nuo 2021 metų komunikacijai su darbuotojais naudojame „We are Lidl“ programėlę

Tvarumo ataskaitos

Kas dvejus metus rengiame ir publikuojame „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitas

Suinteresuotųjų šalių apklausos

Rengdami tvarumo ataskaitą apklausiame visas suinteresuotąsias šalis, kokios tvarumo temos joms yra svarbiausios

Dokumentų publikavimas

Rengiame, naujiname ir publikuojame įvairius strateginius, pozicinius dokumentus, siekdami aiškiai iškomunikuoti mūsų požiūrį, pasiekimus ir įsipareigojimus įvairiose tvarumo srityse

Daugiau informacijos

geresni kartu