„Lidl Lietuva“ duomenų apsauga

Duomenų apsauga

1. Apžvalga

Atidarius UAB „Lidl Lietuva“ svetainę galinis įrenginys ir mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija. Joje gali būti ir asmens duomenų. Taip surinkta informacija naudojama ir svetainei optimizuoti arba reklamai jūsų įrenginio naršyklėje rodyti.

2. Mūsų svetainės atidarymas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be jūsų įsikišimo siunčia

 • internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą;
 • prieigos datą ir laiką;
 • atidaryto failo pavadinimą ir URL;
 • duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios buvo suteikta prieiga (tarpininkaujantis URL);
 • duomenis apie jūsų naudotą naršyklę ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio kompiuterio operacinę sistemą ir prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą

į mūsų svetainės serverį ir laikinai įrašo vadinamajame sisteminių įrašų faile tokiais tikslais:

 • sklandžiam susijungimui užtikrinti;
 • patogiam mūsų svetainės ar taikomosios programos naudojimui užtikrinti;
 • sistemos saugumui ir stabilumui įvertinti.

Jei savo naršyklėje ar operacinėje sistemoje arba kitose savo įrenginio nuostatose davėte sutikimą dėl vadinamojo geografinės vietos nustatymo, šią funkciją mes naudojame tam, kad galėtume pasiūlyti individualias su vieta, kurioje tuo metu esate, susijusias paslaugas (pvz., nurodyti, kur yra artimiausia parduotuvė). Taip gautus duomenis tvarkome tik šiai funkcijai teikti.

IP adreso informacijos tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų duomenų tvarkymo tikslų.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. Kai mūsų svetaine naudotis baigiate, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.

3. Internetiniai puslapiai ir interneto svetainių optimizavimas

3.1. Slapukai. Bendrosios pastabos

Vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis, savo svetainėje naudojame vadinamuosius slapukus. Pagal minėtas nuostatas mūsų siekis optimizuoti savo svetainę yra laikomas teisėtu. Slapukai yra nedideli failai, kurie jums lankantis mūsų svetainėje įrašomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai jūsų įrenginiui žalos nedaro, jie neturi virusų, Trojos arklių ar panašios kenksmingos programinės įrangos. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti jūsų tapatybę. Slapukų naudojimas, viena vertus, padeda užtikrinti jums patogesnį naudojimąsi mūsų asortimentu. Vadinamuosius seanso slapukus naudojame siekdami nustatyti, kad kai kuriuose mūsų svetainės puslapiuose jau lankėtės. Jums svetainę uždarius, jie automatiškai ištrinami. Be to, siekdami užtikrinti patogumą vartotojui naudojame laikinuosius slapukus, kurie jūsų įrenginyje saugomi tam tikrą nustatytą laiką. Kai domėdamiesi mūsų paslaugomis mūsų svetainėje lankysitės vėl, siekiant, kad tų pačių veiksmų jums atlikti nereikėtų dar kartą, bus automatiškai nustatyta, kad jūs čia jau lankėtės, ką tada įvedėte arba ką nustatėte.

Siekdami pateikti konkrečiai jums parengtą informaciją, slapukus naudojame tam, kad galėtume registruoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Jums mūsų svetainėje lankantis vėl, galėsime automatiškai nustatyti, kad čia lankotės jau ne pirmą kartą. Praėjus nustatytam laikui, šie slapukai automatiškai ištrinami. Dauguma naršyklių slapukus priima automatiškai. Tačiau savo naršyklę galite konfigūruoti taip, kad slapukų jūsų kompiuteryje išsaugoti nebūtų galima ir kiekvieną kartą prieš išsaugant slapuką būtų rodoma pastaba. Tačiau gali būti, kad slapukus visiškai išjungę negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės funkcijomis.

Naudojamų slapukų suvestinę su išsamesne informacija (pvz., saugojimo trukme) ir galimybėmis nesutikti rasite mūsų  slapukų taisyklėse.

3.2 „Google Analytics“

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Siekdami savo svetaines pritaikyti pagal poreikius ir jas nuolatos tobulinti, vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu naudojame „Google Inc.“ („Google“) interneto analizės įrankį „Google Analytics“. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų tikslų. Atsižvelgiant į tai, kuriami naudojimo profiliai, kuriems yra suteikiami pseudonimai, ir naudojami slapukai. Slapuke sukaupiama tokia informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine:

 • naršyklės tipas ir versija;
 • naudota operacinė sistema;
 • URL (prieš tai lankytas puslapis);
 • prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);
 • serverio užklausos laikas.

Informacija rinkos tyrimo ir šių interneto puslapių tobulinimo, atsižvelgiant į poreikius, tikslais naudojama mūsų svetainių lankomumui įvertinti, ataskaitoms apie veiksmus svetainėse rengti ir kitoms paslaugoms, susijusioms su svetainių ir interneto naudojimu, teikti. Šie IP adresai anonimizuojami, kad tiesioginis priskyrimas būtų neįmanomas (vadinamasis IP maskavimas).

Atitinkamai nustačius naršyklės programinę įrangą, slapukai nebus išsaugomi; tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju galbūt galėsite naudotis ne visomis interneto svetainės funkcijomis. Be to, slapuko sukauptų ir su jūsų apsilankymais interneto svetainėje susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą) „Google“ neregistruos ir netvarkys, jei parsisiųsite ir įdiegsite šį naršyklės papildinį. Kaip naršyklės papildinio alternatyva, ypač kai naršyklės yra mobiliuosiuose įrenginiuose, tam, kad „Google Analytics“ neleistumėte duomenų registruoti, galite naudotis šia nuoroda. Įrašomas atsisakymo slapukas, kuris vėliau, jums lankantis svetainėje, neleidžia registruoti jūsų duomenų. Atsisakymo slapukas galioja tik šioje naršyklėje ir tik šiai svetainei ir yra laikomas jūsų įrenginyje. Jei slapukus šioje naršyklėje ištrinate, atsisakymo slapuką turite įrašyti vėl. Daugiau informacijos apie su „Google Analytics“ susijusią duomenų apsaugą rasite „Google Analytics“ interneto svetainėje.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Slapuke sukaupta informacija perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma. Jūsų IP adresas jokiu būdu nebus jungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Ši informacija tam tikrais atvejais bus perduodama ir tretiesiems asmenims, jei taip nustatyta įstatymuose arba jeigu tretieji asmenys yra įgalioti šiuos duomenis tvarkyti.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Anonimizavus IP adresą, susiejimas su asmeniu nebeįmanomas. Statistiškai apdoroti duomenys „Google Analytics“ po 14 mėnesių ištrinami. Naudojant „Google Analytics“ parengtose ataskaitose nuorodų į asmenį nebėra.

3.3 Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Mūsų svetainėje, naudojant slapukus, svetainės optimizavimo ir joje rodomos reklamos įjungimo tikslais registruojama ir vertinama informacija. Taip visų pirma siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į ankstesnę jūsų naudojimo elgseną, jūsų įrenginyje būtų rodoma tikrus ir menamus jūsų interesus atitinkanti reklama. Šiais tikslais tvarkomoje informacijoje yra, pavyzdžiui, duomenų apie tai, kokiais produktais jūs domėjotės. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų interneto svetainių optimizavimas, siekiant užtikrinti patogesnį apsipirkimą ir išvengti jums neįdomios reklamos rodymo, yra svarbus ir mums, ir jums. Registruojama ir vertinama tik naudojant pseudonimus, taigi mes jūsų identifikuoti negalime. Visų pirma informacija nėra siejama su jūsų asmens duomenimis.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Duomenų gavėjai yra minėti paslaugų teikėjai, kurie jūsų duomenis pagal sutartis tvarko tik konkrečiu tikslu pagal mūsų nurodymus.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Čia naudojami slapukai ir juose esantys duomenys saugomi pagal slapukų taisykles ir, jei nesutinkate, kad jie būtų naudojami, jie nedelsiant ištrinami.

3.4. Atsisakymo galimybė

3.3 skirsnyje minėtų tikslinės reklamos technologijų galite neleisti naudoti atitinkamai nustatydami slapukus savo naršyklėje (taip pat žr. 3.1 skirsnį). Be to, turite galimybę naudodamiesi vadinamuoju pirmenybių valdikliu neleisti rodyti interesais pagrįstos reklamos.

4. Ne ES šalyse įsikūrę gavėjai

Gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, jūsų informacijos neperduosime, išskyrus perdavimą tvarkymo, aprašyto 3 skirsnyje, tikslais. 3 skirsnyje minėtais tvarkymo atvejais duomenis reikia perduoti į mūsų įgaliotų sekimo arba tikslinių reklamų technologijų tiekėjų serverius. Dalis šių serverių yra JAV (daugiau apie tai galite rasti informacijoje apie konkrečius gavėjus). Duomenys perduodami laikantis vadinamojo privatumo skydo principų, taip pat vadovaujantis vadinamosiomis Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis.

5. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

5.1. Apžvalga
Be teisės atšaukti mums duotus sutikimus, jūs taip pat, esant atitinkamoms įstatyme numatytoms sąlygoms, turite tokias teises:

 • teisę susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
 • teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį;
 • teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.

5.2. Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį turite teisę prašyti leisti nemokamai susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:

 • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti jūsų asmens duomenys;
 • planuojamą su jumis susijusių duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
 • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
 • BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

5.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.

5.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad ištrintume su jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra kitų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei asmens duomenis paviešinome ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimą technologiją ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės tinkamų priemonių, kad jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume apie tai, kad ir iš jų reikalaujate ištrinti visus saitus į šiuos asmens duomenis, jų kopijas arba dublikatus.

5.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba
 • pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

5.6. Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

5.7. Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju (žr. 3.4. skirsnį), pagal BDAR vykdyti tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų jūsų sveikatai ar gyvybei. Be to, yra galimybė kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją, atsakingą už duomenų apsaugą – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, arba į UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną.

6. Kontaktiniai asmenys

6.1. Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias su duomenų apsauga

Jeigu turite klausimų dėl UAB „Lidl Lietuva“ interneto svetainės arba norite pasinaudoti savo su duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis (duomenų apsaugos teisėmis), galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo specialistus: https://www.lidl.lt/lt/susisiekite-202.htm.

6.2.  Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūną.

6.3. Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Šiuo tikslu galite kreiptis į  nacionalinę priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

7. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) atliekamam duomenų tvarkymui ir svetainei www.lidl.lt. Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti pirmiau nurodytu adresu, kaip gavėją nurodant duomenų apsaugos pareigūną, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.

-

(Versija 1.0; 2018-07-17 redakcija)