„Lidl Lietuva“ duomenų apsauga

Duomenų apsauga

Duomenų apsauga svetainėje www.imone.lidl.lt

(Versija 2.0; 2020 11 16 redakcija)

Mums rūpi duomenų apsauga

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje www.imone.lidl.lt. Toliau pateikiama informacija apie duomenų apsaugą supažindins jus, kokiu būdu ir kokia apimtimi tvarkomi Jūsų asmens duomenys naudojantis mūsų interneto svetaine. Asmens duomenys yra tiesiogiai arba netiesiogiai Jūsų asmeniui priskirtini arba galintys būti priskirti duomenys. Įstatyminį pagrindą visų pirma užtikrina Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. 

1.Apsilankymas mūsų interneto svetainėje

Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:

Surinkus mūsų interneto svetainės adresą, Jūsų galiniame įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir Jums nedalyvaujant persiunčia į mūsų interneto svetainės serverį

 • užklausą pateikusio prie interneto pajungto įrenginio IP adresą;
 • prieigos datą ir laiką;
 • pasirinktos rinkmenos pavadinimą ir universalųjį adresą URL;
 • informaciją apie interneto svetainę / taikomąją programą, iš kurios buvo užtikrinta prieiga (Referrer-URL);
 • informaciją apie Jūsų naudojamą naršyklę ir pagal aplinkybes Jūsų prie interneto pajungto kompiuterio operacinę sistemą bei
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimą

ir laikinai išsaugo juos taip vadinamoje Log rinkmenoje šiais tikslais:

 • kad užtikrintų sklandų ryšį;
 • kad užtikrintų patogų naudojimąsi mūsų interneto svetaine / taikomąja programa ir
 • kad įvertintų sistemos saugumą ir stabilumą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas apibrėžtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Mūsų teisėtą interesą sudaro pirmiau nurodytieji duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų pateikimą naudojant pasirengimo sudaryti sutartį tikslais, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

Duomenų gavėjai / Gavėjų kategorijos

Pirmiau nurodytais duomenų tvarkymo atvejais Jūsų duomenis mūsų pavedimu tvarkys ir IT paslaugų teikimo sektoriaus duomenų tvarkytojai. Pastarieji pasirenkami atitinkamai kruopščiai, yra mūsų audituojami ir papildomai įpareigojami sutartimi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnį.

Duomenų saugojimo trukmė / Saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami.

2. Slapukų ir panašių technologijų naudojimas tvarkant naudojimosi duomenis

Duomenų tvarkymo tikslai / Teisinis pagrindas:

Mes, UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius, esame atsakingi už susijusį su taip vadinamų slapukų ir kitų panašaus pobūdžio naudojimosi duomenims tvarkyti skirtų technologijų panaudojimą visuose www.imone.lidl.lt  (sub)domenuose tvarkant duomenis.

Slapukai yra nedidelės tekstinės rinkmenos, apsilankius mūsų svetainėje išsaugomos Jūsų galiniame įrenginyje (nešiojamajame kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir kt.). Slapukai nepadaro Jūsų galiniam įrenginiui jokios žalos, juose nėra virusų, Trojos arklių ar kitų kenksmingų kompiuterio programų. Slapukuose talpinama specifinė su atitinkamu galinio įrenginio panaudojimu susijusi informacija. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad mes dėl to tiesiogiai sužinome Jūsų individualius duomenis.

Slapukų ir kitų naudojimosi duomenims tvarkyti skirtų technologijų panaudojimas – nelygu slapuko arba kitos technologijos kategorija – yra skirti šiems tikslams:

 • Techniniu atžvilgiu būtini slapukai: tai slapukai ir kiti metodai, be kurių Jūs neturėsite galimybės naudotis mūsų paslaugomis (pvz., skirti teisingai rodyti mūsų tinklapį / Jūsų pageidaujamoms funkcijoms užtikrinti ir pan.).
 • Patogumas: padedant šioms technologijoms galime atsižvelgti į Jūsų faktinius arba tikėtinus patogaus naudojimosi mūsų interneto svetaine prioritetus. Pavyzdžiui, atsižvelgdami į Jūsų nustatymus, galime rodyti savo svetainę Jums tinkama kalba.
 • Statistika: šios technologijos įgalina mus parengti anonimines mūsų teikiamų paslaugų naudojimo statistikos ataskaitas. Remdamiesi jomis galime, pavyzdžiui, nustatyti, kaip galėtume dar geriau pritaikyti savo interneto svetainę vartotojų įpročiams.
 • Rinkodara: remiantis vartotojo identifikaciniu kodu (unikalia žyma) Jūsų naudojimosi įpročius galima atsekti ir per įvairias interneto svetaines, naršykles arba galinius įrenginius.

Naudojamų slapukų ir kitų technologijų bei atitinkamų duomenų tvarkymo tikslų, saugojimo trukmių ir galimai susijusių trečiosios šalies paslaugų teikėjų informacinę apžvalgą rasite mūsų slapukų naudojimo sąlygose.

Naudojant slapukus ir panašias naudojimosi duomenims tvarkyti skirtas technologijas, priklausomai nuo nustatyto tikslo yra tvarkomi visų pirma šių tipų asmens duomenys:

Techniniu atžvilgiu būtini slapukai

 • Vartotojo įvesties duomenys, būtini vartotojo sutikimui dėl šiuo metu naudojamo domeno slapukų išsaugoti (pvz., sutikimas naudoti slapukus).

Patogumas

 • Vartotojo aplinkos pritaikymas (pvz., prioritetinės kalbos parinktis)

Statistika

 • Pseudonimais grindžiami vartotojų profiliai su informacija apie naudojimąsi interneto svetaine. Pastaruosius visų pirma sudaro informacija apie:
 • Čia IP adresas yra reguliariai anonimizuojamas, tad nustatyti Jūsų asmenybę pagal jį iš esmės yra neįmanoma.

Rinkodara

 • Pseudonimais grindžiami vartotojų profiliai su informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Pastaruosius visų pirma sudaro informacija apie:
 • Čia IP adresai yra reguliariai anonimizuojami, tad nustatyti Jūsų asmenybę pagal juos iš esmės yra neįmanoma.

Patogumui, statistikai ir rinkodaros tikslams užtikrinti skirtų slapukų naudojimo teisinį pagrindą sudaro Jūsų sutikimas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Techniniu atžvilgiu būtinų slapukų naudojimo teisinis pagrindas apibrėžtas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte, kadangi turime teisėtą interesą užtikrinti sklandų mūsų interneto svetainės darbą.

Savo sutikimą tvarkyti duomenis ateityje galite atšaukti/ pakeisti bet kuriuo metu, o sutikimo pagrindu iki jį atšaukiant vykdytas duomenų tvarkymo teisėtumas dėl to liks nepakitęs. Šiuo tikslu tiesiog nuspauskite štai čia ir pasirinkite.

Duomenų gavėjai / Gavėjų kategorijos

Slapukais ir panašiomis naudojimosi duomenų tvarkymui skirtomis technologijomis tvarkydami duomenis pagal aplinkybes pasitelkiame į pagalbą specializuotus paslaugos teikėjus. Pastarieji kaip duomenų tvarkytojai mūsų pavedimu tvarko Jūsų duomenis, tačiau yra atitinkamai kruopščiai pasirenkami ir papildomai įpareigojami sutartimi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnį. Visos mūsų slapukų naudojimo sąlygose nurodytos paslaugos teikėjų įmonės teikia mums duomenų tvarkytojo paslaugas.

Bendradarbiavimo su Google LLC ribose pirmiau nurodyti duomenys statistikos tikslais paprastai yra tvarkomi ir JAV esančiuose serveriuose.

Duomenų saugojimo trukmė / Saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Informaciją apie slapukų saugojimo trukmę galite rasti mūsų slapukų naudojimo sąlygose. Jeigu skiltyje „Vykdymas“ rodomas užrašas „Ilgalaikis“, slapukas atitinkamai yra saugomas nuolat iki bus atšauktas atitinkamas sutikimas.

3. Asmens duomenų perdavimas išorinėms žiniasklaidos priemonėms

Duomenų tvarkymo tikslas / Teisinis pagrindas

Jeigu Jūs kaip mūsų komunikacijos dalyvis arba duomenų subjektas davėte sutikimą skelbti Jūsų asmens duomenis, pvz., spaudos pranešimuose, sutikime nurodytus asmens duomenis tvarkome remdamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Atliekame vienkartinį duomenų perdavimą komunikacijoje el. paštu dėl sutikimo nurodytoms žiniasklaidos  priemonėms, kad prireikus pastarosios paskelbtų šiuos duomenis.

Savo sutikimą tvarkyti duomenis ateityje galite atšaukti/ pakeisti bet kuriuo metu, pvz., išsiųsdami atitinkamą pranešimą adresu bendraukime@lidl.lt nekeisdami sutikimo pagrindu iki jį atšaukiant vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumo. Šiuo atveju mes nedelsdami ištrinsime Jūsų įrašus / duomenis. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad trečiųjų asmenų vykdomas Jūsų duomenų tvarkymas ir ištrynimas nuo mūsų nepriklauso.

Duomenų gavėjai / Gavėjų kategorijos

Duomenų tvarkymo ribose Jūsų duomenys bus perduoti žurnalistams arba žiniasklaidos įmonei / leidyklai, o publikacijos atveju prireikus taps prieinami ir už ES arba EEB ribų. Smulkiau galite sužinoti susipažinę su konkrečiu sutikimo tekstu.

Duomenų saugojimo trukmė / Saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Duomenys yra skirti vienkartiniam perdavimui žiniasklaidos priemonei, tačiau dėl vidinio atsekamumo priežasčių (vieningos eigos, grįžtamųjų klausimų atsakymo, korektiškų ataskaitų teikimo užtikrinimo) saugomi penkerius metus metus.

Trečiųjų asmenų vykdomas Jūsų duomenų saugojimas nuo mūsų nepriklauso. Todėl galioja atitinkamų trečiųjų asmenų, gavusių Jūsų duomenis iš mūsų, taikomi duomenų apsaugos reikalavimai.

4. Duomenų persiuntimas gavėjui trečiojoje valstybėje

Jeigu siunčiame duomenis trečiojoje valstybėje esančiam gavėjui (buveinė už Europos ekonominės erdvės ribų), apie tai galite sužinoti susipažinę su atitinkamo duomenų tvarkymo aprašyme pateikiama informacija apie duomenų gavėjus / gavėjų kategorijas. Kai kurioms trečiosioms valstybėms Europos Komisija taip vadinamais sprendimais dėl tinkamumo patvirtina duomenų apsaugos standartą, atitinkantį Europos ekonominėje erdvėje taikomą lygį. Šių valstybių sąrašą galite atsisiųsdinti iš tinklapio https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_lt. Jeigu atitinkamas duomenų apsaugos standartas valstybėje nėra užtikrinamas, atkreipiame dėmesį tai, kad pakankama duomenų apsauga būtų užtikrinama kitomis priemonėmis. Tai padaryti įmanoma, pvz., taikant privalomas įmonėms taisykles, standartines Europos Komisijos sutarties sąlygas dėl asmens duomenų apsaugos, sertifikatus arba patvirtintus elgesio kodeksus. Jeigu pageidaujate išsamesnės informacijos apie tai, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną (6 punktas).

5. Duomenų subjekto teisės

Apžvalga

Be teisės atšaukti savo mums duotus sutikimus, esant atitinkamoms įstatymo numatytoms sąlygoms, turite ir šias teises:

 • teisę susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba papildyti netikslius duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištrinti mūsų saugomus Jūsų duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnį;
 • teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnį;
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnį;
 • teisę nesutikti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnį.

Teisė susipažinti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnį

Turite teisę pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio 1 dalį pateikę prašymą nemokamai gauti informaciją apie mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis. Visų pirma apie:

 • tikslus, kuriais tvarkomi asmens duomenys;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba dar bus atskleisti su Jumis susiję asmens duomenys;
 • planuojamą su Jumis susijusių asmens duomenų saugojimo trukmę arba, jeigu nėra galimybės suteikti konkrečią informaciją apie tai, saugojimo trukmės nustatymo kriterijus;
 • turimą teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis, teisę apriboti duomenų valdytojo vykdomą duomenų tvarkymą arba teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi;
 • turimą teisę skųstis prižiūrinčiai institucijai;
 • visą turimą informaciją apie duomenų kilmę, kai asmens duomenys buvo gauti ne iš duomenų subjekto;
 • taikomą tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamą sprendimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 22 straipsnio 1 ir 4 dalis – bent šiais atvejais – turimą išsamią informaciją apie taikomus loginius ryšius bei įgyvendinimą ir siekiamas tokio pobūdžio tvarkymo pasekmes duomenų subjektui.

Jeigu asmens duomenys yra perduodami trečiajai valstybei arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuojami apie su duomenų perdavimu susijusias tinkamas garantijas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 straipsnį.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, – taip pat darydami juos papildantį pareiškimą - turite teisę reikalauti papildyti neišsamius asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu tam yra vienas iš šių pagrindų:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • atšaukiate savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą, ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • reiškiate nesutikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1  arba 2 dalį dėl duomenų tvarkymo ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalyje numatytu atveju nėra teisėto pagrindo tvarkyti duomenis;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • ištrinti asmens duomenis yra būtina vykdant teisinį įpareigojimą;
 • asmens duomenų rinkimas buvo susijęs su informacinės visuomenės paslaugų siūlymu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 8 straipsnio 1 dalį.

Jeigu asmens duomenis skelbėme viešai ir esame įpareigoti juos ištrinti, atsižvelgdami į naudojamą technologiją ir diegimo kaštus imamės tinkamų priemonių, informuoti Jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis apie tai, jog Jūs reikalaujate, kad ir pastarieji ištrintų visas nuorodas į asmens duomenis arba šių asmens duomenų kopijas arba dubliavimą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume duomenų tvarkymą, jeigu yra tenkinama vien iš šių sąlygų:

 • užginčijate asmens duomenų tikslumą;
 • duomenys tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad jie būtų ištrinti, o vietoje to reikalaujate apriboti asmens duomenų naudojimą;
 • asmens duomenys duomenų valdytojui duomenų tvarkymo tikslais nebereikalingi, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba
 • pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalį pareiškėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo, kol bus nustatyta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

Teisė į duomenų perkeliamumą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnį

Turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o mes turime nesudaryti tam kliūčių, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą turite teisę siekti, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnį

Esant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalies sąlygoms galite dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

Pirmiau nurodyta bendroji teisė nesutikti taikoma visiems šiose duomenų apsaugos sąlygose aprašytiems duomenų tvarkymo tikslams, tvarkant duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindu. Skirtingai nei į duomenų tvarkymą reklamos tikslais nukreiptą specialiąją teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu (palyginkite pirmiau nurodytus interneto parduotuvės duomenų apsaugos sąlygų punktus, visų pirma 10, 13 ir 14), pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą įgyvendinti tokį bendrą nesutikimą privalome tik tada, kai nurodote mums viršesnes tokio nesutikimo priežastis, pvz., galimai kylantis pavojus gyvybei arba sveikatai. Taip pat yra galimybė kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją arba UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną.

Teisė pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal Bendrojo duomenų 77 straipsnį

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą atsakingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Šiuo tikslu galite kreiptis į į bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės, kur yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, duomenų apsaugos priežiūros instituciją arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją instituciją, kur yra UAB „Lidl Lietuva“ registruotoji buveinė.

6. Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas

Šios duomenų apsaugos sąlygos taikomos UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius  („Duomenų valdytojo") vykdomam duomenų tvarkymui ir interneto svetainei www.imone.lidl.lt.

Su duomenų valdytoju galite susisiekti el. pašto adresu bendraukime@lidl.lt. Kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ įmonės duomenų apsaugos pareigūną su interneto svetaine www.imone.lid.lt  susijusiais duomenų apsaugos arba pasinaudojimo savo teisėmis klausimais galite pirmiau nurodytu adresu, kreipimesi nurodydami „Duomenų apsaugos pareigūnui“, arba el. pašto adresu duomenuapsauga@lidl.lt.