Ataskaitos

„Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitos

Siekdami reguliariai ir skaidriai komunikuoti suinteresuotosioms šalims apie mūsų tvarumo tikslus ir nueitus žingsnius, kas dvejus metus publikuojame tvarumo ataskaitas. Jas rengiame vadovaudamiesi Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. „Global Reporting Initiative“ – GRI) standartais.

Naujausia „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaita, apimanti 2020-2021 finansinių metų laikotarpį, išpublikuota 2023 metų pavasarį:

Pirmoji „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaita, apimanti 2018-2019 finansinių metų laikotarpį: