-

„Schwarz" grupė prisijungė prie JT Pasaulinio susitarimo

„Lidl“ laikosi pažado visose vertės kūrimo grandinės dalyse nuolat tobulinti socialinius ir aplinkos apsaugos standartus. Taikome aukštus reikalavimus visiems mūsų partneriams ir tikriname, ar jų yra laikomasi. Darome viską, ką galime, kad išpildytume šį įsipareigojimą. Daugiau informacijos galite rasti mūsų dokumente „Įmonės socialinė atsakomybė už žmogaus teises ir aplinkos apsaugą pirkimų srityje“.

Visa „Lidl“ grupė jau daug metų aktyviai įgyvendina įvairias priemones aplinkosaugos ir socialinių standartų gerinimui, žmogaus teisių apsaugai bei korupcijos naikinimui. Pavyzdžiui, esame įsitraukę į įvairias iniciatyvas, kurios palaiko ir skatina aplinkos apsaugą bei sąžiningą atsiskaitymą su darbuotojais visose mūsų tarptautinėse tiekimo grandinėse. Be to, visiems „Lidl“ darbuotojams kuriame saugią darbo aplinką, mokame sąžiningą, vienodą už tokį patį darbą atlygį.

Papildomai 2020 metais visa „Schwarz" grupė (kurios dalis yra ir „Lidl") prisijungė prie Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo (angl. UN Global Compact) – bene didžiausios ir svarbiausios iniciatyvos, skatinančios atsakingą įmonių valdymą. Dalyvavimas šioje iniciatyvoje papildo ir suteikia tikslesnę kryptį mūsų tvarumo veiklai bei standartams.

Tvarumas ir atsakomybė mums nėra tik pažadas: tai esminiai mūsų veiklos principai, grindžiantys pamatus „Lidl“ sėkmei bei augimui.

Apie JT Pasaulinį susitarimą

JT Pasaulinis susitarimas grindžia savo požiūrį į atsakingą įmonių valdymą 10-čia pagrindinių principų. Principai atsižvelgia į keturias sritis: žmogaus teises, darbo jėgą, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. Į šiuos 10 principų mes atsižvelgiame kaip į gaires, papildančias mūsų ilgamečius, įvairiapusius įsipareigojimus žmonėms ir aplinkai.

UN Global Compact

Pasaulinio susitarimo principai:

  1. Verslas turi remti ir gerbti tarptautinių žmogaus teisių apsaugą;
  2. Būtina užtikrinti, kad verslas neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidinėjimo;
  3. Verslas turi remti ir pripažinti asociacijų laisvę bei teisę į kolektyvines derybas;
  4. Būtina naikinti bet kokios formos privalomą ar priverstinį darbą;
  5. Būtina naikinti vaikų darbą;
  6. Būtina naikinti su įdarbinimu ir profesija susijusią diskriminaciją;
  7. Verslas turi remti prevencinį požiūrį į aplinkos apsaugos iššūkius;
  8. Verslas turi imtis didesnio masto aplinkos apsaugos iniciatyvų;
  9. Verslas turi skatinti aplinkai palankių technologijų vystymą ir sklaidą;
  10. Verslas turi kovoti su visomis korupcijos formomis, įskaitant papirkinėjimą ir kyšininkavimą.