arbatos skynimas

Mūsų tvaresnių pirkimų politika

Būdama viena didžiausių mažmeninės prekybos įmonių pasaulyje, „Lidl“ prekiauja sudėtingose pasaulinėse tiekimo grandinėse pagamintais maisto ir ne maisto produktais. Šiose grandinėse susiduriama su daug įvairių rizikų ir aplinkos bei žmogaus teisių apsaugos iššūkių, kuriuos būtina spręsti.   

„Lidl“ atsakomybę prisiima visur, kur prekybos tinklo veikla daro poveikį žmonėms ir aplinkai, o tvari prekyba yra vienas iš pagrindinių „Lidl“ strateginių tikslų. Be to, norime veikti skaidriai ir aiškiai komunikuoti apie mūsų tvarumo strategiją bei veiksmus, todėl toliau pateiktuose dokumentuose aprašome savo požiūrį, įsitraukimą, strategiją ir smulkesnius tikslus dėl įvairių su produktų pirkimu bei jų tiekimo grandinėmis susijusių tvarumo iššūkių.

Šiame dokumente plačiau aprašyta, kaip apskritai nustatome ir vertiname įvairias tiekimo grandinėje kylančias rizikas, kaip diegiame ir valdome socialinės atsakomybės procesus Pirkimų tarnybos veikloje: