Klimato apsauga

Klimato apsauga

Klimato kaitos pasekmės darosi vis labiau pastebimos – taip pat ir „Lidl“ verslui. Kaip maisto produktų prekybos mažmenininkas, mes taip pat esame atsakingi už šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Todėl klimato apsauga yra aktuali visai mūsų veiklai – nuo produktų gamybos iki parduotuvių veiklos. Savo asortimente siūlome vis daugiau klimatui nekenksmingų alternatyvų. Šiltnamio dujų emisijos vengiame, kai tai įmanome, taip pat ją mažiname įvairiomis priemonėmis: palaipsniui pereiname prie natūralių šaltnešių, naudodamiesi saulės fotovoltinėmis elektrinėmis dalį elektros energijos pasigaminame patys, o likusią elektros energiją perkame iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Mūsų operatyvinės veiklos šiltnamio dujų emisiją, kurios nepavyksta sumažinti, nuo 2022 finansinių metų kompensuojame naudodami patikimus, „Gold standard“ sertifikatą turinčius, kompensacinius projektus.

2020 m. rugpjūčio mėn. „Schwarz“ grupė visų padalinių vardu oficialiai prisijungė prie Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos („Science Based Targets“ – SBTi). Atlikus išsamią šiltnamio efektą sukeliančių dujų analizę ir apskaičiavus CO2 pėdsaką, „Schwarz“ grupė nustatė klimato tikslus, kuriuos 2021 m. rugsėjį peržiūrėjo ir oficialiai patvirtino SBTi.

„Lidl“ įsipareigojimai dėl klimato yra paremti Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos (SBTi) metodais. Be to, iš savo tiekėjų reikalaujame ambicingų klimato tikslų ir palaikome juos šiame procese.

Gera žinoti

Žemės ūkis, taigi ir maisto produktų gamyba, kasmet išmeta maždaug ketvirtadalį pasaulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Mūsų tikslai ir pasiekimai

% mažiau ŠESD

Iki 2030 m. pabaigos sumažinsime ŠESD emisiją visų „Lidl“ šalių operatyvinėje veikloje (scope 1 ir scope 2) 80 proc.

Neutralumas klimatui

Nuo 2022 finansinių metų mūsų operatyvinė veikla (scope 1 ir scope 2) yra klimatui neutrali (ŠESD emisiją, kurios nebegalime sumažinti, kompensuojame naudodami sertifikuotus kompensavimo projektus)

ŠESD mažinimas tiekimo grandinėje

Iki 2026 metų įpareigosime ir įgalinsime tiekėjus, atsakingus už 75 proc. su produktais susijusios ŠESD emisijos, nustatyti mokslu pagrįstus klimato tikslus pagal SBTi kriterijus

% atsinaujinanti energija

Perkame tik iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją

saulės elektrinių

Ant tiek „Lidl Lietuva“ parduotuvių stogų yra įrengtos saulės elektrinės

įkrovimo stotelių

Prie tiek „Lidl Lietuva“ parduotuvių yra įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės

Daugiau informacijos

tvarumas