„Lidl Lietuva“ atitikties valdymas: nuo etikos kodekso partneriams iki anoniminių pranešimų sistemos

01.12.2021 09:00:00 | Vilnius

Lidl parduotuvė

Atvirumas ir skaidrumas yra esminiai principai, kuriantys pasitikėjimą tiek organizacijos viduje, tiek ir išorėje. Todėl visi veiksmai, kurių imasi mažmeninės prekybos tinklas „Lidl Lietuva“, atliekami vadovaujantis kruopščiai parengtais bendrovės vidaus veiklos nuostatų reikalavimais. Priemonės tikrai efektyvios – nuo veiklos pradžios „Lidl Lietuva“ nenustatė nė vieno korupcijos atvejo.

„Galiojančių teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos nuostatų reikalavimų laikymasis yra privalomas kiekvienam darbuotojui. Norėdami laiku pastebėti potencialiai neteisėtus veiksmus įmonės viduje, jų fiksavimui naudojame atitikties valdymo sistemą (AVS). Tai reiškia, kad pastebėję galimų atitikties pažeidimų, įmonės klientai, verslo partneriai ir darbuotojai gali nedelsiant apie juos pranešti. O mes – imtis visų reikalingų priemonių juos ištirti ir įvertinti“, – sako „Lidl Lietuva“ Teisės ir atitikties departamento vadovė Inga Ylienė.

Pranešimų perdavimo sistema

Darbuotojai, verslo partneriai, klientai ir kiti suinteresuoti tretieji asmenys turi galimybę informuoti apie pažeidimus, susijusius su sukčiavimo prevencija, produktų sauga, konkurencijos teise, duomenų apsauga, verslo partneriais, mokesčiais, taip pat pinigų plovimu, žmogaus teisių, socialiniais ir aplinkosaugos standartais. Tą jie gali padaryti kreipdamiesi į įmonės atitikties pareigūną, taip pat naudodamiesi interneto svetainėje įdiegta pranešimų perdavimo sistema ar kreipdamiesi į nepriklausomą šiam tikslui specialiai dedikuotą advokatą.

„Pastebėjusiems ir norintiems pranešti apie galimus pažeidimus sudarome sąlygas pranešimus perduoti konfidencialumą garantuojančiais būdais. Todėl informaciją perduodant per interneto svetainėje įdiegtą pranešimų perdavimo sistemą ar kreipiantis į nepriklausomą advokatą užtikrinamas visiškas besikreipiančiųjų konfidencialumas bei išsaugomas jų anonimiškumas. Galimo atitikties pažeidimo atveju būtų imamasi atitinkamų veiksmų situacijai spręsti“, – pasakoja Teisės ir atitikties departamento vadovė.

Prekybos tinklo atstovė priduria, kad norėdami informuoti apie galimus atitikties pažeidimus darbuotojai visais atvejais gali kreiptis ir į savo tiesioginį vadovą.

Nulinės tolerancijos principas

Prekybos tinkle „Lidl Lietuva“ taip pat galioja nulinės tolerancijos principas bet kokioms korupcijos ir sukčiavimo apraiškoms. Tai reiškia, kad įmonė susilaiko nuo bet kokių palengvinimo mokesčių (angl. facilitation payment) mokėjimo. O atsakingiems darbuotojams periodiškai – ne rečiau nei kartą per du metus – organizuojami mokymai tema „Sukčiavimo prevencija apskaitoje“.

„Taip pat siekiame sąžiningai mokėti visus įmonei galiojančiais teisės aktais taikomus mokesčius ir skaidriai rengti finansinės atskaitomybės dokumentus. Turime ir aiškiai reglamentuotą tvarką dėl paramos ir labdaros teikimo. Vienas iš jos punktų – bet koks rėmimas galimas tik rašytinės sutarties pagrindu švietimo, kultūros, sveikatos, akademinės veiklos srityse, taip pat socialiniais, ekologiniais tikslais“, – tikina I. Ylienė.

Elgesio kodeksas

I. Ylienės teigimu, prekybos tinklas daug dėmesio skiria santykiams su verslo partneriais. Jiems keliami aukščiausi skaidrumo ir socialinės atsakomybės reikalavimai.

„Mums svarbu dirbti su tiekėjais ir partneriais, vykdančiais skaidrų verslą ir nepritariantiems bei netoleruojantiems jokių tiesioginio ar netiesioginio kyšininkavimo bei korupcijos formų. Todėl sudarydami sutartis, be kitų dokumentų, mūsų tiekėjų ir verslo partnerių taip pat prašome pasirašyti ir „Schwarz“ grupės verslo partnerių elgesio kodeksą bei sutikimą dėl atitikties nuostatų. Prireikus, tiekėjai gali kreiptis į mus su bet kokiais nusiskundimais – juos konfidencialiai nagrinėja ir sprendimus priima mūsų įmonės atitikties specialistai“, – teigia Teisės ir atitikties departamento vadovė.

Didelis dėmesys prevencijai

„Lidl Lietuva“ ypač daug dėmesio skiria ir galiojančių teisės aktų bei įmonės vidaus veiklos nuostatų reikalavimų pažeidimų prevencijai. Pradėję dirbti įmonėje darbuotojai per tris mėnesius privalo sudalyvauti mokymuose korupcijos, sukčiavimo prevencijos, atitikties, duomenų apsaugos, konkurencijos teisės bei kitais su prekybos tinklo AVS susijusiais klausimais. Visiems kitiems įmonės darbuotojams šie mokymai privalomi periodiškai – ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.

„Lidl“ galioja ir elgesio su dovanomis, kvietimais ir kitomis naudomis taisyklės. Prekybos tinklas vykdo aktyvią vidinę komunikaciją (ypač prieš didžiąsias metų šventes), kurios tikslas – priminti visiems komandos nariams, kad jiems draudžiama iš trečiųjų asmenų priimti ir jiems teikti dovanas, kvietimus ar kitas naudas.

I. Ylienė papildo, kad artėjant šventiniam periodui „Lidl“ apie įmonėje galiojančią dovanų politiką primena ir savo verslo partneriams. Taip siekiama paskatinti juos susilaikyti nuo bet kokių dovanų prekybos tinklo darbuotojams.

Kontaktai žiniasklaidai

Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamentas
bendraukime@lidl.lt

Atsisiųsti

Atsisiųsti (3.88 MB)

Pasidalinti

Kitos naujienos
Daugiau