Atsakingas požiūris į elektros energiją: kokių energijos taupymo iniciatyvų imasi „Lidl“?

30.12.2021 10:00:00 | Vilnius

Lidl parduotuve

Dėl kasmet augančio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kyla vidutinė oro temperatūra, sukeldama virtinę neigiamų pasekmių: tirpsta ledynai, kyla jūros lygis, daugėja ekstremalių reiškinių, darančių žalą tiek ekosistemoms, tiek žmonėms. Siekdama mažinti savo poveikį, „Lidl Lietuva“ nuolat optimizuoja energijos vartojimą prekybos tinkle. Paskelbtoje įmonės Tvarumo ataskaitoje aprašomos energijos taupymo iniciatyvos ir jų rezultatai.

Kaip teigia „Lidl Lietuva“ Pastatų priežiūros skyriaus specialistė Gerda Liaudanskienė, siekdama sumažinti elektros energijos sąnaudas biure, logistikos centre ir parduotuvėse, įmonė imasi inovatyvių sprendimų.

Įvairios taikytos priemonės ataskaitiniu laikotarpiu padidino energijos naudojimo efektyvumą. Skaičiuojama, jog per pirmus metus elektros energijos sąnaudos sumažintos 300 MWh, o antraisiais metais šis skaičius padvigubintas – sutaupyta daugiau kaip 624 MWh.

„Visuose bendrovės valdomuose nekilnojamojo turto objektuose energetinis efektyvumas yra svarbus kriterijus dar projektuojant statinius, ieškant efektyviausių statybos būdų. Įsigyjant įrangą, prioritetas yra teikiamas energiją taupantiems įrenginiams, daug dėmesio skiriama jų priežiūrai, taip pat įvairių grandžių darbuotojų švietimui ir jų sąmoningumo elektros naudojimo klausimais didinimui“, – sako įmonės atstovė.

Pasitempti skatinantys tvarumo standartai

„Lidl Lietuva“ logistikos centras Ramučiuose, Kauno r. ir dauguma prekybos tinklo parduotuvių įvertinti EDGE žaliųjų pastatų sertifikatu. Jis patvirtina, kad pastatai tiek šilumą, tiek elektros energiją ir kitus išteklius naudoja kuo įmanoma efektyviau ir yra draugiškesni aplinkai.

Siekdama dar labiau prisidėti prie aplinkos tausojimo, 2017 m. įmonė įdiegė energijos naudojimo vadybos standartą ISO 50001. Šis standartas yra savanoriška sumanaus energijos naudojimo procesų projektavimo, įgyvendinimo ir priežiūros sistema, kurios taikymas padeda mažinti energijos sąnaudas ir atitinkamai šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

„Šis standartas apima viską, kas yra susiję su energijos vartojimu. Priėmę sprendimą įdiegti standartą mes įsipareigojome dar kruopščiau prižiūrėti parduotuvėse esančią įrangą, užkirsti kelią gedimams ir operatyviai šalinti sutrikimus, šviesti darbuotojus energijos taupymo klausimais, rengti ir įgyvendinti projektus įrangos veikimo optimizavimui arba pakeitimui. Tai plati ir sudėtinga sistema, bet ji leidžia taupyti energiją itin efektyviais būdais“, – pasakoja G. Liaudanskienė.

Elektros naudojimo informacija – čia ir dabar

Kalbėdama apie energijos naudojimo optimizavimą, specialistė pabrėžia integruotos pastatų valdymo sistemos svarbą. Ji suteikia informacijos apie įrangos veikimą ir padeda priimti optimizavimo sprendimus.

„Pastatų valdymo sistema leidžia nuotoliniu būdu stebėti parduotuvėse esančios įrangos veikimo laikus, keisti nustatymus. Pagal turimą informaciją galima priimti sprendimus dėl efektyvesnio energijos naudojimo, todėl tokią sistemą esame įdiegę daugelyje parduotuvių“, – sako įmonės atstovė.

G. Liaudanskienė pratęsia, kad papildomai kai kuriose parduotuvėse yra įrengti skaitikliai, matuojantys konkrečios įrangos elektros sąnaudas realiu laiku. Jie leidžia akimirksniu pastebėti atsiradusius nuokrypius, palyginti juos su įprasta energijos naudojimo statistika ir padeda priimti į konkrečias įrangos grupes orientuotus energijos taupymo sprendimus. Šių skaitiklių duomenys rodo, kad pusę parduotuvei reikalingos elektros energijos sunaudoja produktų šaldymo įrenginiai, dar trečdalį sunaudoja apšvietimas, o likusią dalį – visa kita įranga.

Priimto sprendimo nauda – tęstinė

„Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse gausu energijos naudojimo efektyvumą didinančių priemonių. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendintos įvairios taupymo iniciatyvos – nuo apšvietimo iki šaldymo įrangos ir kavos aparatų optimizavimo.

„Nepaisant to, kad savo padaliniuose naudojame ir taip taupią LED apšvietimo sistemą, apšvietimui reikalingos elektros poreikį mažiname ir toliau. Pavyzdžiui, tuo metu, kai parduotuvė ruošiama atidarymui, veikia tik dalis apšvietimo, o uždarius parduotuvę ir pabaigus darbus, apšvietimas automatiškai išsijungia. Taip visiškai eliminuojame žmogiškąjį faktorių – kad darbuotojai netyčia pamirš išjungti šviesą. Taip pat efektyviai išnaudojame dienos šviesą ir išvengiame nereikalingų automobilių aikštelės apšvietimo sąnaudų“, – paaiškina G. Liaudanskienė.

„Šaldymo įrangos energiją taupome naktį specialiais roletais uždarydami atvėsintų prekių lentynas ir optimizavę tam tikrus šaldiklius. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat atlikome ekspertinį oro užuolaidų naudojimo vertinimą ir jas atjungėme nustatę, kad taip bus tvariau“, – toliau pavyzdžius vardina specialistė.

Pasak G. Liaudanskienės, šių priemonių poveikis tęstinis, todėl nauda yra juntama nuolatos, kol įranga yra naudojama. Iki pat priemonės nusidėvėjimo arba jos taikymo nutraukimo reguliariai atliekami įrangos veikimo matavimai, kurie pagrindžia iniciatyvų naudingumą ir jų draugiškumą aplinkai.

Diegiamos vis modernesnės priemonės

Praėjusiais metais „Lidl Lietuva“ ėmėsi dar vienos elektros energijos sąnaudas mažinančios iniciatyvos – lietaus latakų šildymo kabelio optimizavimo projekto. Šis kabelis apsaugo latakus nuo apledėjimo, užtikrina jų pralaidumą įvairiomis oro sąlygomis, užkerta kelią pastatų fasadų ir stogų konstrukcijos žalai, neleidžia formuotis pavojingiems varvekliams.

„Lidl“ parduotuvėse sumontuotų savireguliuojančių kabelių veikimas buvo priklausomas nuo metų laiko. Žiemą jie būdavo įjungti ir nuolat naudodavo energiją, tačiau esant itin žemai lauko temperatūrai jų naudingumas būdavo nedidelis“, – pasakoja G. Liaudanskienė. „Įrengėme nuotolinį šildymo kabelio valdymą ir nustatėme lauko temperatūros intervalą, kai kabelio veikimas yra prasmingas. Dabar kabeliai veikia tik tada, kada yra efektyvu. Tokiu būdu taupome elektrą visose „Lidl“ parduotuvėse Lietuvoje“.

Savo gerąja praktiką Lietuvos prekybos tinklas pasidalina su tarptautiniu „Lidl“ padaliniu. Taupymo iniciatyvas įgyvendinant ir kitose šalyse teigiamas poveikis – dar didesnis.

Kontaktai žiniasklaidai

Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamentas
bendraukime@lidl.lt

Atsisiųsti

Atsisiųsti (2.6 MB)

Pasidalinti

Kitos naujienos
Daugiau