„Lidl Lietuva“ žingsniai tvarumo link: pristatė klimato strategiją ir ambicingus tikslus

09.11.2021 10:00:00 | Vilnius

Vejo malunas

„Lidl Lietuva“ ir toliau aktyviai įsitraukia į kovą su klimato kaita – bendrovė būdama įmonių grupės „Schwarz Group“ dalimi prisijungė prie Science Based Targets initiative (liet. moksliškai pagrįstų tikslų iniciatyvos, toliau – SBTi). Ši iniciatyva vienija skirtingas organizacijas ir įmones, siekiančias aktyviai mažinti savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją. Tuo pat metu „Lidl“ parengė savo klimato strategiją, kurioje numatė konkrečius veiksmus, mažinsiančius dėl įmonės veiklos į aplinką patenkančių ŠESD kiekį. Tiesa, pokyčių įmonė reikalaus ir iš savo tiekėjų bei partnerių, kurių emisija sudaro didžiąją dalį „Lidl“ ŠESD pėdsako.

„Klimato kaita – vienas didžiausių žmonijos iššūkių, kurį privalome pažaboti kuo greičiau. Suprantame, kad kaip vienas didžiausių šalies prekybos tinklų paliekame žymų CO2 pėdsaką, todėl privalome sparčiai jį mažinti. Siekiant sušvelninti mūsų daromą poveikį klimatui, itin svarbu yra konkrečiai įsivardyti tikslus, kurių siekiame ir juos atitinkamai matuoti“, – sako „Lidl Lietuva“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas Valdas Lopeta.

Būtent todėl dar 2020 m. rugpjūtį įmonių grupė „Schwarz Group“, kurios dalis yra ir „Lidl“, prisijungė prie SBTi ir įsipareigojo suformuluoti siekius, kuriais būtų prisidedama prie klimato kaitos mažinimo. Šiuos tikslus visai neseniai peržiūrėjo ir patvirtino pati SBTi.

Tačiau prekybos tinklas „Lidl“ ėmėsi ir individualių veiksmų – remdamasis „Schwarz Group“ tikslais parengė savąją klimato strategiją, joje nustatydamas konkrečius tikslus bei priemones, kuriomis bus nuolat mažinama ŠESD emisija ne tik organizacijos veikloje, bet ir tiekimo grandinėje.

Sudarė konkrečią metodiką

Įgyvendindamas SBTi metodika pagrįstą „Lidl“ klimato strategiją, prekybos tinklas sieks pokyčių trijose ŠESD emisijos srityse.

Pirmoji sritis (angl. Scope 1) apima tiesiogiai dėl įmonės veiklos išmetamas ŠESD, kurias organizacija gali kontroliuoti, pavyzdžiui, įmonei priklausantį transportą, šaldymo įrangą ir kt. Antroji sritis (angl. Scope 2) apima netiesiogiai susidariusias ŠESD, atsirandančias už įmonės ribų gaminant įmonės naudojamą elektros ar šilumos energiją. Trečioji sritis (angl. Scope 3) apima ŠESD kiekį, kuris susidaro vertės kūrimo grandinėje, t.y. dėl produktų auginimo, gamybos, transportavimo, naudojimo bei dar daugiau.

„Mes atsakingai vertiname savo aplinkai daromą poveikį, todėl nuolat ieškome būdų jį mažinti. Prisijungimas prie SBTi ir jos metodika paremtų klimato tikslų kūrimas – tvirtas mūsų žingsnis tvarumo link, padėsiantis įgyvendinti pozityvias permainas tiek prekybos tinklo, tiek jo partnerių veikloje. Dar iki 2030 m. įsipareigojome sumažinti ŠESD emisiją operatyvinėje veikloje (t. y. pirmojoje ir antrojoje srityje) 80 proc., lyginant su 2019 m. į aplinką išmestų dujų kiekiu, o nuo 2022 m. tapsime klimatui neutralia įmone. Papildomai, siekdami permainų ir vertės kūrimo grandinėje, dėl ŠESD emisijos mažinimo tarsimės ir su mūsų tiekėjas“, – sako „Lidl Lietuva“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas.

Tvarumo reikalaus ir iš įmonės partnerių

Kadangi didžioji dalis „Lidl Lietuva“ ŠESD pėdsako susidaro tiekimo grandinėje, prekybos tinklas nori sukurti paskatas tiekėjams patiems mažinti į aplinką patenkančių ŠESD kiekį.

Todėl įmonė ne tik reikalaus, bet ir sudarys sąlygas tiekėjams, atsakingiems už 75 proc. anksčiau minėtos trečiosios srities dujų emisijos, iki 2026 m. prisijungti prie SBTi ir nusistatyti moksliškai pagrįstus kovos su klimato kaita tikslus.

Tiesa, prekybos tinklas aplinkai draugiškų veiksmų ėmėsi dar anksčiau – norėdamas sumažinti aplinkai daromą poveikį prekybos tinklas 2017 m. įsidiegė energijos vadybos standartą ISO 50001, padedantį mažinti energijos sąnaudas ir atitinkamai ŠESD emisiją. Be to, „Lidl Lietuva“ logistikos centras ir didžioji dauguma parduotuvių turi „EDGE“ – žaliųjų pastatų sertifikatą, patvirtinantį, kad pastatai energiją naudoja efektyviau ir yra draugiškesni aplinkai.

Papildomai prekybos tinklas naudoja iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją, taip pat ant 12 „Lidl“ parduotuvių yra sumontuotos saulės elektrinės, o šalia 5 jų – elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelės. Šiomis bei kitomis priemonėmis prekybos tinklas mažina ŠESD kiekį, o operatyvinės veiklos neutralumas klimatui nuo 2022 m. bus pasiektas kompensuojant likusias ŠESD pasitelkiant griežtus reikalavimus atitinkančius sertifikuotus kompensacinius projektus.

Kas yra SBTi?

SBTi – įvairias nevyriausybines organizacijas, institucijas ir įmones vienijanti iniciatyva, siekianti įgyvendinti Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslus. Pagrindinis iš jų – užtikrinti, kad vidutinė pasaulinė temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 2 laipsniais, lyginant su prieš industrializaciją buvusia temperatūra bei stengtis, kad ji nepakiltų daugiau nei 1,5 laipsnio, norint išvengti galimai katastrofinių klimato kaitos padarinių. Šiuo metu vidutinė planetos temperatūra yra pakilusi maždaug 1,1 laipsnio.

SBTi pamatas yra moksliškai pagrįstų tikslų nustatymas kiekvieno iniciatyvos dalyvio veikloje – tai yra vienintelė politiškai ir moksliškai pripažįstama ŠESD mažinimo tikslų nustatymo metodika. Iniciatyvos dalyvių skaičius sparčiai auga – nuo 2015 m. prie jos prisijungė jau daugiau kaip 1,7 tūkst. įmonių visame pasaulyje.

Kontaktai žiniasklaidai

Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamentas
bendraukime@lidl.lt

Atsisiųsti

Atsisiųsti (4.88 MB)

Pasidalinti

Kitos naujienos
Daugiau