„Lidl Lietuva“ pristato tvarumo ataskaitą: išskiria 12 sričių, kuriose inicijuoja reikšmingus pokyčius

25.11.2021 12:00:00 | Vilnius

tvarumo ataskaita

Tvarumas versle susideda iš daugybės dalių – aplinkos apsaugos, pagarbos darbuotojams, partneriams ir pirkėjams, paramos bendruomenėms, aukštų etinių ir verslo standartų. Visa tai savo kasdienėje veikloje stengiasi diegti ir „Lidl Lietuva“ – visuose departamentuose, skirtinguose bendrovės lygmenyse. Prekybos  tinklas įsipareigojo komunikuoti apie savo pažangą tvarumo srityje kas dvejus metus rengdamas tvarumo ataskaitą, kuri ne tik informuos visuomenę, bet ir padės pačiai bendrovei įvertinti savo pasiekimus.

„Lidl Lietuva“ yra daugiau nei mažmeninės prekybos įmonė. Esame svarbi Lietuvos verslo aplinkos dalis, daranti teigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai, darbo rinkai ir bendruomenėms. Tuo pačiu, kaip prekybininkai, darome didelį poveikį ir aplinkai, todėl tvarumas mums labai svarbus įvairiose srityse. Šioje ataskaitoje visuomenei pristatome pagrindinius mūsų įmonės pasiekimus, turėjusius reikšmingą socialinį, ekonominį ar aplinkosauginį poveikį. Praėjusiais metais, apklausus skirtingas suinteresuotų šalių grupes ir atlikus vidinę veiklos poveikio analizę, buvo išskirtos tiek mums, tiek bendruomenei svarbiausios įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) temos, kurios sudaro pagrindą šiai visiškai naujai „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitai. Peržiūrėję šią tvarumo knygą sužinosite, ką nuveikėme per ataskaitinį laikotarpį ir ką darome, kad mūsų veikla būtų tvaresnė kiekviename žingsnyje“, – sako „Lidl Lietuva“ generalinis direktorius Radostin Roussev-Peine.

„Lidl Lietuva“ kartu su suinteresuotomis šalimis išskyrė 12 skirtingų įmonės socialinės atsakomybės sričių, kuriose bendrovė siekia veikti tvariau. Svarbiausios temos suinteresuotoms šalims yra produktų kokybė ir saugumas, sudėtis ir informacija apie produktų maistingumą, taip pat atlygis darbuotojams bei sąžiningi verslo santykiai. Ataskaitoje taip pat apžvelgiamos žiedinės ekonomikos, biologinės įvairovės, atitikties, įsitraukimo į vietos bendruomenę temos bei keturios prekybos tinklui strategiškai svarbios temos – tvarūs produktai, maisto švaistymas, klimato tausojimas bei tvari nekilnojamojo turto plėtra.

Atitiko pasauliniu mastu pripažįstamus kriterijus

„Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitos laikotarpis – dveji finansiniai metai, apimantys laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. Ši tvarumo ataskaita buvo parengta vadovaujantis Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative – GRI) standartais, pagal bazinį variantą (angl. „in accordance: Core option“). 

GRI yra nepriklausoma tarptautinė organizacija, kartu su įvairių sričių ekspertais kurianti tvarumo ataskaitų standartus, padedančius įmonėms objektyviai atskleisti savo poveikį ir aiškiai bei palyginamai komunikuoti apie savo socialinę atsakomybę suinteresuotoms šalims. Šie standartai yra plačiausiai pasaulyje naudojami tvarumo ataskaitų standartai.

„Tvarumo ataskaitos kūrimas buvo ilgas ir sudėtingas procesas, kurio metu perėjome daug skirtingų etapų – nuo suinteresuotų šalių identifikavimo ir apklausos vykdymo iki detalaus kiekvienos temos aprašymo bei ataskaitos suderinimo su tarptautiniu „Lidl“ padaliniu ir GRI. Tik įgyvendinę visus reikalavimus galėjome gauti GRI patvirtinimą, kad „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaita yra parengta tinkamai pagal pasauliniu mastu pripažįstamus standartus“, – sako „Lidl Lietuva“ įmonės socialinės atsakomybės konsultantė Rasa Didjurgytė.

Be to, tvarumo ataskaitą „Lidl Lietuva“ įsipareigojo rengti ir viešinti kas dvejus metus: „Tai ne tik didina bendrovės skaidrumą – tokiu būdu mūsų klientai ir partneriai galės stebėti prekybos tinklo progresą, o mes turėsime dar vieną paskatą žengti tvirtesnius žingsnius tvarumo srityje“, – teigia R. Didjurgytė.

Pirmąją „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaitą galite rasti čia.

Kontaktai žiniasklaidai

Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamentas
bendraukime@lidl.lt

Atsisiųsti

Atsisiųsti (18.84 MB)

Pasidalinti

Kitos naujienos
Daugiau