„Lidl“ atsakomybė už žmogaus teises įvertinta pasauliniu mastu

03.05.2022 09:00:00 | Vilnius

Lidl

Prekybos tinklas „Lidl“ ir vėl sulaukė tarptautinio pripažinimo. Jis užėmė antrąją vietą tarp didžiųjų prekybos tinklų organizacijos „Oxfam“ reitinge pagal atsakomybę už žmogaus teises tiekimo grandinėje. Tam daugiausia įtakos turėjo prekybos tinklo skaidrumas, dėmesys lyčių lygybei ir didėjantis sąžiningos prekybos prekių asortimentas.

„Oxfam“ yra Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija, siekianti užtikrinti žmogaus teises ir lyčių lygybę žemės ūkio ir tekstilės sektoriuose visame pasaulyje. Kasmet ji vertina didžiausius Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose veikiančius prekybos centrus, atsižvelgiant į viešai publikuojamą jų politiką ir praktiką dėl žmogaus teisių apsaugos maisto produktų tiekimo grandinėse.

Atskirai yra vertinamos keturios sritys: prekybos tinklų strategija ir skaidrumas, žmogaus teisių politika, parama smulkiesiems ūkininkams ir moterų įgalinimas. Prekybos centrai reitinguojami skalėje nuo 0 iki 100 proc.

Anksčiau „Oxfam“ reitinge prekybos tinklas „Lidl“ užėmė ketvirtąją vietą, tačiau 2022 m. jis surinko gerokai daugiau balų – 59 proc. ir pakilo į antrąją vietą. Pirmoje liko Jungtinės Karalystės mažmeninės prekybos tinklas „Tesco“, surinkęs šiek tiek daugiau – 61 proc.

„Šis įvertinimas ir didelis šuolis „Oxfam“ reitinge patvirtina, kad pastaruosius metus laiko neleidome veltui ir vis daugiau dėmesio skyrėme žmogaus teisių apsaugai. Didinome verslo skaidrumą, viešinome savo tiekėjus, plėtėme sąžiningos prekybos sertifikatu „Fairtrade“ pažymėtų prekių asortimentą. Taip pat prisijungėme prie Jungtinių Tautų Moterų įgalinimo principų iniciatyvos, parengėme ir paviešinome mūsų politiką dėl žmogaus teisių tiekimo grandinėje bei lyčių lygybės tiekimo grandinėje“, – sako „Lidl Lietuva“ atstovė Rasa Didjurgytė.

Vadovaudamasi savo žmogaus teisių strategija, bendrovė reguliariai atlieka rizikų analizę bei poveikio žmogaus teisėms vertinimus, kuria skundų nagrinėjimo mechanizmus tiekimo grandinėse, dalyvauja įvairiose iniciatyvose ir projektuose, skatinančiuose sisteminius pokyčius.

Žmogaus teisių užtikrinimas išlieka problema

Nors žmogaus teisių užtikrinimas visiems tiekimo grandinės dalyviams turėtų būti savaime suprantamas ir nediskutuotinas, tačiau pažeidimai vis dar yra giliai įsišakniję. Ypač skurdesnėse šalyse, kur plačiai paplitusi nelygybė, diskriminavimas, skurdas ir yra teisinio reguliavimo trūkumas.

„Žmonės visame pasaulyje dirbdami susiduria su išnaudojimu, diskriminacija, nesaugiomis darbo sąlygomis, pragyvenimo lygio neatitinkančiu atlyginimu ir įvairiais kitais pažeidimais. Atskirų valstybių įstatymų ir kontrolės priemonių dažnai nepakanka, todėl stiprus vaidmuo tenka ir profsąjungoms. Tačiau šalyse ir sektoriuose, kur asociacijų laisvė nėra tinkamai sureguliuota, darbuotojai netenka galimybės kolektyviai apginti savo teises ir išsikovoti didesnį atlyginimą“, – aiškina Rasa Didjurgytė.

Su žmogaus teisių pažeidimais ypač dažnai susiduria moterys. Skaičiuojama, kad visame pasaulyje jos uždirba vidutiniškai 23 proc. mažiau nei vyrai ir dažniau dirba nesaugų bei mažai apmokamą darbą. Bent 70 proc. itin dideliame skurde gyvenančių žmonių sudaro moterys. Be to, tyrimai rodo, kad lygios teisės taip pat yra būtina stabilesnės, teisingesnės ir tvaresnės visuomenės sąlyga.

Pagarba žmonėms – pamatinė vertybė

„Lidl“ atstovė pasakoja, kad pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga yra viena pamatinių prekybos tinklo socialinės atsakomybės dalių. Šioje srityje bendrovė, be abejo, vadovaujasi pamatiniais tarptautiniu mastu pripažintais principais, tokiais kaip Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir Tarptautinės darbo organizacijos deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe. Tačiau svarbiausia yra proaktyviai siekti, kad šie principai būtų faktiškai įgyvendinti atskirose tiekimo grandyse.

Identifikavę daugiausiai rizikų turinčias tiekimo grandines, sprendžiame įsišaknijusias problemas kartu su tiekėjais ir tarptautinėmis organizacijomis. Pasitelkdami nepriklausomus tikrintojus, vykdome socialinius auditus, padedame kurti efektyvius skundų nagrinėjimo mechanizmus, kad darbuotojai galėtų lengvai pranešti apie jų teisių pažeidimus. Taip pat bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis dėl asociacijų laisvės stiprinimo, remiame smulkiuosius ūkininkus, ypatingą dėmesį skiriame tiekimo grandinėms, kuriose dirba itin daug moterų“, – teigia „Lidl Lietuva“ socialinės atsakomybės konsultantė.

Ilgus metus bendradarbiaudamas su sąžininga prekyba besirūpinančia organizacija „Fairtrade“, „Lidl“ ne tik nuolat didina sertifikuotų produktų (su „Fairtrade“ kakava pagamintų šokoladų, saldainių, ledų) dalį asortimente, bet ir vykdo papildomas iniciatyvas, kad padėtų smulkiesiems ūkininkams papildomai užsidirbti pragyvenimui.

Vienas iš tokių pavyzdžių – šokoladas „WayToGo“. „Lidl“ nuo 2019 metų smulkiesiems Ganos ūkininkams už kiekvieną sertifikuotos kakavos, naudojamos šokolade „WayToGo“, toną išmoka premiją, kuri yra suteikiama ne tik papildomai prie „Fairtrade“ premijos, bet savo dydžiu netgi ją viršija. Šie pinigai panaudojami projektams, padedantiems žemdirbiams didinti ir diversifikuoti savo pajamas.

Dar vienas pavyzdys – „Cotton made in Africa“ iniciatyva. Daugiau kaip 50 proc. darbų medvilnės laukuose Afrikoje atlieka moterys, tačiau jos gauna iki 30 proc. mažesnį atlyginimą. „Cotton made in Africa“ yra vienas iš pasaulyje pirmaujančių tvariau išaugintos medvilnės standartų, kuris taip pat ypatingą dėmesį skiria moterų teisių apsaugai. Pirkdami tokią medvilnę savo tekstilės gaminiams prisidedame ne tik prie aplinkos apsaugos, bet ir prie žmogaus teisių apsaugos ir moterų įgalinimo.

Kontaktai žiniasklaidai

Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamentas
bendraukime@lidl.lt

Kategorijos


Atsisiųsti

Atsisiųsti (361.33 KB)

Pasidalinti

Kitos naujienos
Daugiau