„Lidl“ tvaraus verslo strategija: pristatė įsipareigojimus iki 2026 metų

18.11.2019 13:00:00 | Vilnius

„Lidl“ tvaraus verslo strategija

Prekybos tinklas „Lidl“ paskelbė patikslintą įmonės socialinės atsakomybės strategiją pirkimų srityje. „Lidl Lietuva“ paskelbtos pirkimų strategijos tikslas – užtikrinti, jog visoje tiekimo grandinėje būtų laikomasi socialinės atsakomybės, aplinkos apsaugos, žmogaus teisių apsaugos standartų bei užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Patikslintoje socialinės atsakomybės strategijoje nurodomi tikslai, kuriuos „Lidl Lietuva“ įsipareigoja įvykdyti iki 2026 metų.

„Mes tikime, kad pagarba žmogaus teisėms ir jų stiprinimas yra pagrindinis valstybių, verslo bendruomenės ir kiekvieno iš mūsų įsipareigojimas, už kurį esame vienodai atsakingi. Dėl to mums rūpi, kad tvarumas būtų užtikrinamas visose mūsų tiekimo grandinėse. Siekiame, kad visi partneriai išgautų žaliavas ir gamintų produktus aplinką tausojančiais būdais, kad žmonėms, dirbantiems partnerių įmonėse ar ūkiuose, būtų užtikrinama pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms. Būtent todėl pristatėme šį patikslintą tvaraus verslo įsipareigojimų dokumentą, kuriame skelbiame, kam skirsime per artimiausius metus daugiausiai dėmesio“, – teigė „Lidl Lietuva“ Pirkimų tarnybos vadovas Wojciech Grohn.

Patikslintame dokumente „Lidl Lietuva“ paskelbė griežtus įsipareigojimus dėl įvairių žaliavų ir produktų, kurių pasaulinio masto tiekimo grandinėse kyla didžiausios aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių pažeidimų rizikos. Bendrovė nurodė tikslius terminus dėl kavos, kakavos, arbatos, palmių aliejaus ir celiuliozės sertifikavimo. Taip pat numatyti terminai dėl narvuose laikomų vištų kiaušinių atsisakymo, prioritetai žuvų ir vėžiagyvių pirkimų srityse bei kitos iniciatyvos tekstilės ir kitų ne maisto prekių tiekimo grandinėse.

Nuo 2021 m. pradžios bent 30%, o nuo 2023 m. pradžios – bent 50% privačių prekių ženklų kavos turės tvarumą patvirtinančius UTZ, „EU‐Organic“, „Rainforest Alliance“ arba „Fairtrade“ sertifikatus. Kakavai keliami dar griežtesni reikalavimai – jau nuo 2021 m. pradžios visa kakava (tiek parduodama kaip prekė, tiek esanti kitų produktų sudėtyje) gaunama iš Lietuvos tiekėjų bus 100% sertifikuota bent vienu iš aukščiau nurodytų sertifikatų, o nuo 2023 m. viso pasaulio tiekėjų produktų sudėtyje bus naudojama išimtinai tik sertifikuota kakava. Nuo tų pačių metų pradžios analogiški reikalavimai bus taikomi ir visai privačių prekių ženklų juodajai, žaliajai ir raudonajai arbatai ir ne mažiau kaip pusei žolelių bei vaisinės arbatos. 

Bendrovė taip pat siekia tvarumo miškų naudojimo srityje, todėl išsikėlė tikslus dėl celiuliozės bei palmių aliejaus sertifikavimo. Palmių aliejus, vienas iš populiariausių aliejų pasaulyje, dažnai yra išgaunamas iš netvarių plantacijų, kurioms įkurti yra kertami atogrąžų miškai, todėl nuo 2021 m. pradžios visos privačių prekės ženklų ne maisto prekės bus gaminamos naudojant tik tvariai išgautą ir pagal RSPO (angl. „Round table on sustainable palm oil“) programą sertifikuotą palmių aliejų, o visi maisto produktai – nuo 2023 m. Atitinkamai gaminiai iš celiuliozės taip pat bus sertifikuoti – jau nuo 2021 m. pradžios ne maisto produktai bus gaminami naudojant perdirbtą popierių arba FSC (angl. „Forest Stewardship Council“) sertifikuotą pirminį plaušą, siekiant užtikrinti tvarią miškininkystę ir miško ekosistemų išsaugojimą.

„Lidl Lietuva“ aktyviai vadovaujasi gyvūnų gerovės principais, todėl nuo 2025 m. pradžios „Lidl Lietuva“ nebepardavinės narvuose laikomų vištų kiaušinių, o visi privačių prekių ženklų produktai, turintys sudėtyje kiaušinių ir gauti iš Lietuvos tiekėjų, bus gaminami nenaudojant narvuose laikomų vištų kiaušinių. Gyvūnų apsaugos priemonės taikomos ir žuviai – prekybos tinklas savo asortimente nuo veiklos pradžios Lietuvoje nepardavinėja gyvos žuvies, o siūlo rinktis skrostą žuvį vakuuminėje pakuotėje. Tunas bei visi parduodami konservai yra paženklinti „Dolphin safe“ ženkliuku, nurodant, kad žvejybos metu buvo taikomi delfinams nekenksmingi metodai. Be to, „Lidl“ teikia pirmenybę ir kitoms žuvims bei vėžiagyviams, sugautiems laikantis atsakingos žvejybos standarto MSC („Marine Stewardship Council“).

Tvaraus verslo strategijoje daug dėmesio skiriama atsakomybei ne tik maisto produktų, bet ir tekstilės bei kitų ne maisto prekių srityje. „Lidl Lietuva“ siekia, kad visoje tiekimo grandinėje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir būtų laikomasi tarptautiniu mastu pripažintų teisės aktų bei gairių, kurie draudžia vaikų darbą, priverstinį darbą, užtikrina tinkamas darbo sąlygas ir atlyginimą, nediskriminavimą, organizacijų ir susivienijimų laisvę, darbo saugą, sveikatą bei aplinkos apsaugą. Šiuo tikslu yra imamasi įvairių priemonių – atliekami gamintojų auditai, rizikos analizės, taip pat yra sukurtos galimybės teikti pranešimus dėl atitikties pažeidimų. Be to, jau nuo 2014 metų „Lidl“ dalyvauja „Greenpeace Detox“ projekte, kuriuo siekiama mažinti chemikalų naudojimą tekstilės pramonėje.

Susipažinti su „Lidl“ tvaraus verslo įsipareigojimų strategija bei visais įsipareigojimais iki 2026 metų galima bendrovės interneto svetainės skiltyje „Socialinė atsakomybė“: https://imone.lidl.lt/socialine-atsakomybe

Kontaktai žiniasklaidai

Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamentas
bendraukime@lidl.lt

Kategorijos


Atsisiųsti

Atsisiųsti (407.19 KB)

Pasidalinti

Kitos naujienos
Daugiau