Tyras vanduo

Vandens ištekliai

Drėkinimas

Vanduo yra būtinas žmonėms, todėl vienas pagrindinių XXI amžiaus iššūkių yra užtikrinti švaraus vandens išteklius nuolat augančiai žmonių populiacijai. 2010 metais Jungtinių Tautų Organizacija vandens prieinamumą netgi apibrėžė kaip žmogaus teisę: kiekvienas žmogus turi teisę į švarų vandenį gėrimui ir asmens higienai. Gėlas vanduo taip pat yra būtinas pramonės ir žemės ūkio produktų gamybai.

Žemės ūkyje sunaudojama 70 procentų visame pasaulyje naudojamų vandens išteklių – daugiausia irigacijai ir maisto gamybai. 20 procentų sunaudoja pramonė, o 10 procentų – namų ūkiai. Be didžiulio vandens suvartojimo, pramonės ir žemės ūkio procesai taip pat prisideda prie vandens taršos.

Vandens saugojimas jau dar „Lidl“ yra viena iš pagrindinių temų. Didelė mūsų pajamų dalis gaunama iš žemės ūkio produktų. Kadangi žemės ūkyje sunaudojami ypač dideli vandens kiekiai, šis sektorius turi dalyvauti mažinant šį neigiamą poveikį. Mums labai svarbu prisiimti atsakomybę už poveikį vandens ištekliams ir juos naudoti efektyviau. Tai galima pasiekti mažinant mūsų pačių sunaudojamus vandens kiekius, bet svarbiausia yra atsižvelgti į vandens suvartojimą visoje vertės kūrimo grandinėje –  įvertinti vadinamąjį vandens pėdsaką.

Pavyzdžiui, kavos puodelio (125 ml) vandens pėdsakas yra 132 litrai, kurių didžiąją dalį sunaudoja kavamedžiai. Didelis vandens pėdsakas lietinguose regionuose nėra tokia didelė problema kaip sausose vietovėse. Taigi nepakanka galvoti vien apie patį vandens pėdsaką.

„Lidl“ labai svarbu įvertinti vandens naudojimą visoje vertės kūrimo grandinėje ir atsižvelgti į specifinius iššūkius skirtinguose regionuose. Norėdami tai padaryti, atliekame vandens rizikų analizę ir atsižvelgdami į jos rezultatus, kartu su tiekėjais galime imtis priemonių tvaresniam vandens naudojimui.

„Lidl“ įsitraukimas vandens išteklių srityje

„Lidl“ aktyviai siekia inicijuoti pokyčius vandentvarkos srityje. Viena iš priemonių yra išplėsti sertifikuotų produktų asortimentą, susijusį su vandens naudojimo tema. Todėl mes remiame pripažintas sertifikavimo iniciatyvas ir kartu užtikriname minimalius tvarios gamybos praktikos standartus. Pavyzdžiui, „Lidl“ prisijungė prie AWS („Alliance for Water Stewardship“) – Atsakingo vandens valdymo aljanso, kurio tikslas yra siekti socialiai teisingo, ekologiškai tvaraus ir ekonomiškai naudingo vandens naudojimo. Tiksliau tariant, AWS yra pirmasis tarptautinis pasaulinio lygio standartas, pagal kurį matuojamas vandens sunaudojimas tam tikroje vietovėje pagal nustatytus socialinius, aplinkos ir ekonominius kriterijus, vadovaujantis nepriklausoma, patikrinama sistema. Be to, mes norime artimiau bendradarbiauti su sertifikavimo programomis, kurių dėmesio centre – vanduo (pavyzdžiui „GlobalG.A.P. Spring“).

2014 m. gruodžio mėn. „Lidl“ prisijungė prie „Greenpeace“ „Detox“ kampanijos ir įsipareigojo iki 2020 m. sustabdyti vienuolikos cheminių grupių, kurias „Greenpeace“ priskyrė prioritetinėms cheminėms medžiagoms tekstilės ir batų gamyboje, naudojimą ir išleidimą. Pagal šį įsipareigojimą mūsų produktų gamyklų nuotekos ir nuotekų dumblas yra tikrinami bent kartą per metus, siekiant nustatyti, kaip laikomasi numatytų specifikacijų.

„Lidl“ vandens strategija

Be numatytų priemonių, taip pat išleidome „Lidl“ vandens strategiją. Joje aprašomas mūsų veiksmų planas, susijęs su pasauliniais iššūkiais dėl didėjančio vandens vartojimo ir vandens užterštumo. Tikimės, kad ši vandens naudojimo strategija ne tik pateiks skaidrios informacijos apie mūsų vykdomas priemones šioje srityje, bet ir suteiks pagrindą kitiems tikslams bei priemonėms, kuriomis „Lidl“ galės sėkmingai prisidėti spręsdama pasaulinio masto vandens problemas.

save water

Kiekvienas lašas svarbus – taupyti vandenį lengva

Mes ne tik optimizuojame vandens naudojimą tiekimo grandinėje, bet ir norime didinti sąmoningumą apie vandens suvartojimą siūlydami klientams produktus su ženklinimu „Save water“ („Taupykime vandenį“). Toks logotipas taikomas produktams, kuriems naudoti vartojamas vanduo, ir spausdinamas pakuotės nugarėlėje.

Pirkėjai gali galvoti apie vandens vartojimo mažinimą pirkdami tokius produktus ir juos naudodami. Visi turėtume daryti viską, ką galime, kad sumažintume vandens vartojimą ir taip prisidėtume prie mūsų vandens išteklių išsaugojimo.

Mes taip pat parengėme keletą patarimų, kurie padės prisidėti taupant vandenį namuose.

Vandens taupymo patarimai