Vėjo malūnai

Klimato strategija

Klimato kaita kelia visuotinę grėsmę žmonėms, aplinkai ir lygiai taip pat mūsų veiklai, todėl būtina imtis veiksmų visuose visuomenės lygmenyse. Siekdama prisidėti prie kovos su klimato kaita, bendrovė „Lidl“ įsipareigojo tai daryti įvairiomis priemonėmis ir tam sukūrė „Lidl“ klimato strategiją su konkrečiais tikslais iki 2030 m.

Klimato strategijos etapai

1. ŠESD pėdsako analizė

Skaičiuodami šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) pėdsaką, registruojame visų ŠESD emisiją visoje vertės kūrimo grandinėje.

2. Ambicingų klimato tikslų nustatymas

Mūsų tikslai atitinka „Science Based Targets initiative“ (SBTi) (liet. Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos) tikslą mažinti ŠESD emisiją tiek, kad vidutinė pasaulinė metinė temperatūra nepakiltų daugiau nei 1,5 laipsnio Celsijaus, lyginant su prieš industrializaciją buvusia temperatūra.

3. Veiksmai mažinant emisiją mūsų veikloje ir tiekimo grandinėse

Imdamiesi konkrečių veiksmų laikomės šių prioritetų: vengiame emisijos, kur įmanoma, mažiname emisiją ir galiausiai ją kompensuojame.

Mūsų klimato tikslai

 1. Iki 2030 m. „Lidl“ sumažins ŠESD emisiją visų „Lidl“ šalių operatyvinėje veikloje 80%, lyginant su 2019 m.
 2. Iki 2030 m. „Schwarz“ grupė sumažins ŠESD emisiją savo operatyvinėje veikloje 55% lyginant su 2019 m.
 3. „Lidl Lietuva“ padaliniams perkame tik elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių šaltinių. Šis sprendimas mums padėjo nuo 2022 finansinių metų pradžios pasiekti operatyvinės veiklos (t.y. pirmojoje ir antrojoje ŠESD emisijos srityje (angl. Scope 1, Scope 2)) neutralumą klimato atžvilgiu*.
 4. Siekiame sumažinti ŠESD emisiją ir mūsų tiekimo grandinėse. Tuo tikslu įgalinsime savo tiekėjus ir reikalausime tų tiekėjų, kurie yra atsakingi už 75% su produktais susijusios trečiosios srities (angl. Scope 3) emisijos, išsikelti sau klimato tikslus pagal SBTi metodiką iki 2026 m.

Neutralumas klimatui

„Lidl“ bendradarbiauja su patyrusiais partneriais, siekdama kompensuoti veiklos metu susidarančias ŠESD. „Lidl Lietuva“ operatyvinės veiklos ŠESD emisija (pirmojoje ir antrojoje srityje (angl. Scope 1, Scope 2)) nuo 2022 finansinių metų pradžios yra kompensuojama pasitelkiant specialiai tam skirtus, sertifikuotus ir aukštus reikalavimus atitinkančius projektus. Tokiu būdu „Lidl Lietuva“ operatyvinė veikla yra neutrali klimato atžvilgiu. Nepaisant to, mes ir toliau stengiamės kiek įmanoma vengti ŠESD emisijos ir ją mažinti įvairiomis priemonėmis.

-

Geriamojo vandens šuliniai

Šio projekto metu įrengiami, restauruojami ir prižiūrimi geriamojo vandens gręžiniai, kurie švariu vandeniu aprūpina virš 40 tūkst. žmonių. Tokiu būdu „Lidl“ padeda tausoti žmonių sveikatą, nes jiems nebegresia pavojus dėl prastos kokybės vandens vartojimo ar dūmų, susidarančių virinant užterštą vandenį. Kadangi vandens virimui nebereikia naudoti malkų, kasmet taip pat sutaupoma apie 160 000 tonų CO2.

Projektas vykdomas Mozambike ir Zambijoje.

-

Biodujų gamyklos

Įrengus apie 12 000 įvairaus dydžio biodujų sistemų, „Lidl“ sudaro sąlygas namų ūkiams maisto gamybai naudoti biodujas. Tai sumažina CO2 emisiją, kuri kitu atveju susidarytų gaminant maistą naudojant medieną ar anglis, apie 80 000 tonų per metus. Kartu tausojama ir žmonių sveikata, nes naudojant biodujas namuose nesusidaro dūmai.

Projektas vykdomas Indijos Punjab valstijoje ir įvairiose kitose vietose.

ŠESD emisijos mažinimas

Energijos valdymą padaliniuose efektyviname:

 • naudodami energiją taupantį LED apšvietimą parduotuvėse ir logistikos centre bei pirkdami 100% iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją nuo 2016 metų;
 • ant „Lidl Lietuva“ parduotuvių stogų įrengdami vis daugiau saulės elektrinių, kurios generuoja švarią ir tvarią energiją;
 • 2017 m. įsidiegę energijos vadybos standartą ISO 50001 ir statydami tvaresnių pastatų sertifikatą EDGE turinčius pastatus (šį sertifikatą turi mūsų logistikos centras ir dauguma parduotuvių).

Taupome kitus išteklius:

 • parduotuvėse naudodami daugiau natūralių šaltnešių;
 • mažindami maisto atliekų kiekius – aukodami produktus „Maisto bankui“ arba atiduodami gyvūnų šėrimui;
 • po truputį didindami perdirbto plastiko naudojimą savo pakuotėse pagal „REset Plastic“ strategiją;
 • plėsdami elektromobilių akumuliatorių įkrovimo infrastruktūrą prie „Lidl Lietuva“ parduotuvių.

Tiekimo grandinėse susidarančią ŠESD emisiją mažiname ir kompensuojame:

 • tardamiesi su tiekėjais dėl jų klimato tikslų pagal SBTi metodologiją;
 • plėsdami augalinių produktų asortimentą;
 • koreguodami produktų sudėtį.

* Operatyvinės veiklos (1 ir 2 srityse) poveikis klimatui neutralizuojamas naudojant sertifikuotus kompensavimo projektus