rankos

„Lidl Lietuva” prisijungė prie JT Moterų įgalinimo principų iniciatyvos

Lyčių lygybės principas įsitvirtinęs mūsų įmonės kultūroje. Kad darkart pabrėžtume jo svarbą, prisijungėme prie JT Moterų įgalinimo principų iniciatyvos.

 • Siekiame didinti viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovių dalį.
 • Įmonėje veikia standartizuota darbo užmokesčio struktūra, pagrįsta objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, profesine patirtimi, kvalifikacija ir turimais įgūdžiais.
 • Visoje vertės grandinėje skatiname lyčių lygybę ir iš savo verslo partnerių reikalaujame lyčių lygybės principų užtikrinimo.

Siekiame užtikrinti lygias galimybes visiems

„Lidl Lietuva“ aktyviai skatina lyčių lygybę savo veikloje bei kitose vertės kūrimo grandinės dalyse. Esame užtikrinti – lygios galimybės ir įvairovė yra esminiai ilgalaikės įmonės sėkmės elementai. Jie įtvirtinti ir mūsų įmonės veiklos principuose bei elgesio kodekse.

Mūsų kasdienėje veikloje tai reiškia:

 • Moterų, užimančių vadovaujančias pozicijas, dalies didinimas. Mūsų tikslas – įtraukti daugiau moterų į viduriniojo ir aukščiausiojo lygio įmonės valdymą. Tai iškelia ir papildomų iššūkių, ypač užtikrinant darbuotojų – ir vyrų, ir moterų - asmeninio bei darbinio gyvenimo pusiausvyrą. Čia imamės iniciatyvos ir informuojame visus darbuotojus apie organizacijos siūlomus sprendimus motinystės ir tėvystės atostogoms.
 • Lygios karjeros galimybės. Mūsų standartizuota darbo užmokesčio struktūra yra grįsta objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, profesine patirtimi, kvalifikacija ir įgūdžiais. Be to, visiems darbuotojams siūlome lygias galimybes mokytis bei augti profesinėje srityje.
 • Darbuotojų patikėtiniai. Tai nepriklausomi ir nešališki asmenys, į kuriuos darbuotojai gali kreiptis ne tik dėl kasdienių problemų, bet ir dėl klausimų, susijusių su įvairove ar lygybe darbovietėje.
 • Lygios galimybės tiekimo grandinėje. Viena iš mūsų įmonės socialinės atsakomybės dalių yra lygių galimybių skatinimas mūsų tiekimo grandinėje. Visus mūsų tarptautinius partnerius skatiname laikytis lygybės principų ir tikimės lygybės užtikrinimo jų veikloje.

JT Moterų įgalinimo principai

TOP employer

„Moterų įgalinimo principų” iniciatyvą 2010 metais įkūrė „JT Moterys” (angl. UN Women) ir „JT Pasaulinis susitarimas” (angl. UN Global Compact). Tai pirmoji tokio masto tarptautinė iniciatyva, skirta skatinti ir stiprinti moterų vaidmenis versle.

Žemiau išvardinti septyni principai įmonėms turi padėti užtikrinti lyčių lygybę:

 1. Įdiegti lygias galimybes remiančią vadovavimo kultūrą.
 2. Sąžiningai elgtis su visais vyrais ir moterimis profesinėje veikloje, gerbti ir skatinti žmogaus teises ir nediskriminavimo principus.
 3. Užtikrinti visų darbuotojų sveikatą, saugą ir gerovę.
 4. Skatinti moterų švietimą, mokymą ir profesinę raidą.
 5. Įdiegti įmonės plėtros, tiekimo grandinės ir rinkodaros praktikas, įgalinančias moteris.
 6. Skatinti lygybę bendruomenių iniciatyvomis ir propagavimu.
 7. Matuoti ir viešinti pasiekimus lyčių lygybės srityje.

Šie principai kilo iš verslo veiklos ir yra skirti padėti įmonėms pritaikyti arba sukurti taisykles bei iniciatyvas moterų įgalinimui.