žemės ūkis

PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

Siekiame, kad mūsų privačių prekių ženklų asortimentas būtų kuo tvaresnis. Tuo tikslu įvairius produktus ar jiems naudojamas žaliavas perkame iš tvaresnių šaltinių, kurie atitinka tarptautiniu mastu pripažintus standartus, pavyzdžiui, „Fairtrade“, „Global Organic Textile Standard“ ar „Cotton made in Africa“. Atitinkamas ženklinimas ant produktų pakuočių suteikia pirkėjams papildomos informacijos ir patvirtina, kad prekė ar žaliava buvo užauginta / išgauta tvaresniais būdais.

ES ekologiško produkto ženklas

Europos Sąjungos ekologiško produkto ženklas gali būti naudojamas tik ant ekologiškų produktų, kuriuos sertifikavo įgaliota kontrolės institucija, ir kuriuose yra ne mažiau kaip 95 proc. ekologiškų ingredientų, o likusiems 5 proc. yra laikomasi papildomų griežtų reikalavimų. Ženklas reiškia, kad buvo įvykdytos griežtos produkto auginimo, gamybos, perdirbimo, gabenimo ir saugojimo sąlygos.

ES ekologinis ženklas padeda vartotojams lengviau atpažinti ekologiškus maisto produktus. Šalia jo taip pat turi būti nurodytas kontroliuojančios institucijos kodas bei vieta, kurioje buvo auginamos produktą sudarančios žemės ūkio žaliavos.

EU Ecolabel

„EU Ecolabel“ – tai Europos ekologinis ženklas, pripažįstamas visose ES valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, bei žymintis aplinkai draugiškesnius gaminius ir paslaugas. Šio ženklo tikslas – padėti vartotojams atpažinti aplinkai draugiškesnius produktus.  

Suteikiant Europos ekologinį ženklą, atliekami kruopštūs tyrimai ir reikalaujama, kad gaminį patikrintų nepriklausomos institucijos, kurios atsižvelgia į energijos naudojimą, taršą, susidarančių atliekų kiekį ir kitus kriterijus viso gaminio būvio ciklo metu – nuo žaliavų gavybos iki gamybos, platinimo ir galutinio gaminio atliekų šalinimo.

Fairtrade

„Fairtrade“ – tai sąžiningos prekybos standartas, kuriuo siekiama gerinti besivystančių šalių smulkiųjų ūkininkų ir žemės ūkio darbuotojų darbo sąlygas bei padėti jiems siekti aukštesnio pragyvenimo lygio. „Fairtrade“ sistemoje esantiems ūkininkams, nepaisant rinkos svyravimų, mokama ne mažesnė nei nustatyta minimali sąžiningos prekybos kaina ir „Fairtrade“ premija, skirta bendruomenės projektams remti. „Fairtrade“ taip pat apmoko ūkininkus ir darbuotojus veiksmingų, aplinką tausojančių ūkininkavimo metodų.

Rainforest Alliance

„Rainforest Alliance“ – tai tarptautinė ne pelno organizacija, kuri, keisdama pasaulio gamybos ir vartojimo būdus, siekia sukurti geresnę ateitį tiek gamtai, tiek žmonėms. „Rainforest Alliance“ moko ūkininkus tvaresnių auginimo metodų, kurie padeda pagerinti derlių ir pajamas, kartu tausojant aplinką (pavyzdžiui, naudojant natūralius kenkėjų kontrolės metodus ir geresnę genėjimo praktiką), apsaugant miškus, palaikant žmogaus teises, prisitaikant prie klimato kaitos.

UTZ

UTZ – tai kavos, kakavos, arbatos ir lazdyno riešutų tvarumo programa, padedanti ūkininkams naudoti efektyvesnius ūkininkavimo metodus, užsiauginti didesnį derlių ir gauti daugiau pajamų. Jie taip pat mokosi gerinti darbo sąlygas, prisitaikyti prie klimato kaitos ir saugoti aplinką.

Kartu UTZ apima ir gerosios žemės ūkio praktikos reikalavimus, saugias ir sveikas darbo sąlygas, vaikų ir priverstinio darbo draudimą bei įvairius aplinkos apsaugos kriterijus. Reikalavimų laikymąsi tikrina nepriklausomos sertifikavimo įstaigos.

2018 metais UTZ susijungė su „Rainforest Alliance“ ir naudojant abiejų organizacijų privalumus bei patirtį buvo sukurtas naujas žemės ūkio standartas. 2020 metais pradėjus vykdyti naująją „Rainforest Alliance“ sertifikavimo programą ir įvedus naują „Rainforest Alliance“ ženklinimą, UTZ sertifikavimo programos ir logotipo yra palaipsniui atsisakoma.

Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council – tai tarptautinė, nepriklausoma, ne pelno organizacija, siekianti tvaresnės pasaulinės žvejybos. Pagal MSC reikalavimus, žvejybos įrankiai turi būti naudojami atsakingai, o žvejybos poveikis ekosistemai ir priegauda turi būti kuo mažesni – taip yra saugomos ekosistemos ir žuvų bei kitų jūros organizmų ištekliai.

Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Aquaculture Stewardship Council – tai tarptautinė, nepriklausoma, ne pelno organizacija, siekianti tvaresnio žuvies ir kitų jūros gėrybių auginimo akvakultūros ūkiuose. ASC ženklas dedamas tik ant tokių produktų, kurie yra auginami aplinkos apsaugos ir socialiniu požiūriu tvaresniuose ūkiuose, patikrintuose nepriklausomų ekspertų.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO – tai pasaulinė ne pelno organizacija, skatinanti tvaresnį palmių (branduolių) aliejų ir siekianti jį paversti norma. RSPO suburia suinteresuotąsias šalis iš visos palmių aliejaus tiekimo grandinės, kad sukurtų ir įgyvendintų pasaulinius tvaraus palmių aliejaus standartus. Šie standartai apima tiek ekologinio, tiek socialinio pobūdžio reikalavimus, taip mažinant neigiamą poveikį tiek aplinkai, tiek žmonėms.

Cotton made in Africa

„Cotton made in Africa“ yra „Aid by Trade Foundation“ iniciatyva ir vienas iš pirmaujančių pasaulyje tvariau auginamos medvilnės standartų. Šia iniciatyva siekiama padėti smulkiesiems ūkininkams Afrikoje pagerinti savo gyvenimo ir darbo sąlygas bei tikslingai skatinti aplinkos apsaugą, padedant jiems padėti sau – t. y. mokant juos, o ne duodant labdarą. Ūkininkai yra mokomi efektyvesnių ir tvaresnių medvilnės auginimo būdų, padedančių gauti geresnį derlių ir apsaugoti aplinką bei savo sveikatą.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

GOTS – tai pasaulinis ekologiškos tekstilės standartas. Šiuo ženklu yra žymimi tekstilės gaminiai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 proc. ekologiškų pluoštų, užaugintų pagal tarptautinius ekologinės gamybos reikalavimus. Be to, GOTS standartas apima papildomus aplinkos ir socialinius kriterijus pluoštų apdorojimo, produkcijos gamybos ir kituose etapuose – pavyzdžiui, draudžia įvairias tekstilės pramonėje dažnai naudojamas chemines medžiagas (tokias kaip sunkieji metalai, formaldehidas, aromatiniai tirpikliai ir kt.), kurios kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, o socialiniai GOTS kriterijai yra grįsti Tarptautinės darbo organizacijos normomis. Siekiant užtikrinti GOTS reikalavimų laikymąsi, nepriklausomi auditoriai vykdo kontrolę visoje produktų tiekimo grandinėje.

Organic Content Standard (OCS)

OCS – tai tarptautinis, savanoriškas ekologinio turinio standartas, kuriuo siekiama didinti ekologinio žemės ūkio gamybą. OCS yra taikomas produktams, kuriuose yra ne mažiau kaip 5 proc. ekologiškos medžiagos. Sertifikuojant gaminį pagal šį standartą, tikrinami visi ekologiško pluošto tiekimo grandinės dalyviai nuo ūkio iki gatavo produkto.

Global Recycled Standard (GRS)

GRS – tai tarptautinis, savanoriškas standartas, skirtas gaminiams, kuriuose naudojamos perdirbtos medžiagos. GRS ženklinimą turinčios prekės yra gaminamos iš ne mažiau kaip 50 proc. perdirbtų medžiagų. Šis standartas nustato reikalavimus dėl perdirbtų medžiagų ir cheminių medžiagų naudojimo, taip pat socialinius ir aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį pagal šio standarto kriterijus tikrina ir patvirtina nepriklausomi trečiųjų šalių auditoriai. Pagrindinis GRS tikslas yra didinti perdirbtų medžiagų naudojimą produktuose ir tokiu būdu taupyti išteklius.

OEKO-TEX Standard 100

„OEKO-TEX Standard 100“ – tai pasaulinė, nepriklausoma tekstilės gaminių testavimo ir sertifikavimo sistema. Ji užtikrina gamintojus, tiekėjus, mažmenininkus ir vartotojus visame pasaulyje, kad sertifikuoti produktai, įskaitant visus jų komponentus, atitinka griežtas kenksmingų medžiagų ribines vertes. Šis standartas apima kelių šimtų kenksmingų medžiagų, tokių kaip pesticidai, kancerogeniniai dažikliai ir sunkieji metalai, tyrimus.

OEKO-TEX Made in Green

„OEKO-TEX Made in Green” standartas apima ne tik „OEKO-TEX Standard 100“ reikalavimus dėl kenksmingų medžiagų, bet ir papildomai siekia užtikrinti, kad tekstilės ar odos gaminys būtų pagamintas naudojant aplinkai nekenksmingus procesus ir socialiai atsakingomis darbo sąlygomis. Atitinkamai yra tikrinami šie gamybos vietų tvarumo aspektai:

  • Cheminių medžiagų valdymas
  • Aplinkosaugos veiksmingumas ir vadyba
  • Socialinė atsakomybė
  • Kokybės vadyba
  • Sveikatos apsauga ir darbų sauga

EcoVero

„EcoVero“ viskozė yra gaminama tik iš tvariai valdomų, sertifikuotų miškų celiuliozės. Jos gamybos ciklas yra uždaras, todėl cheminės medžiagos yra atgaunamos ir toliau naudojamos pakartotinai. „EcoVero“ gamyboje šiltnamio dujų emisijos yra iki 50% mažesnės, o vandens sunaudojama taip pat iki 50% mažiau, lyginant su įprastu viskozės gamybos procesu. Taigi „EcoVero“ gamybos procesai yra draugiškesni aplinkai, o ištekliai naudojami efektyviau. Atitinkamai šiam pluoštui suteiktas ES ekologinis ženklas („EU Ecolabel“) dėl aukštų aplinkos apsaugos standartų viso jo gyvavimo ciklo metu.

Tencel

„Tencel“ – tai aplinkai draugiško modalo ir liocelio prekės ženklas. Šie pluoštai yra gaminami iš tvariai valdomų, sertifikuotų miškų celiuliozės, o gamybos procesai vykdomi taip, kad žaliavos būtų naudojamos pakartotinai. Dėl aukštų aplinkos apsaugos standartų šiems pluoštams  suteiktas ES ekologinis ženklas („EU Ecolabel“).