Lidl parduotuvė

Veiklos ir lyderystės principai

Norint kartu pasiekti naujai užsibrėžtus tikslus, būtina turėti tvirtą pagrindą. Mūsų vertybės yra mūsų tapatybės išraiška, jos yra mūsų kasdienio darbo ir bendrystės pagrindas.

Mūsų vertybės:

 • siekiantys geriausio rezultato
 • dinamiški
 • sąžiningi
 • patikimi
 • atsakingi
 • racionalūs
 • atsakingai naudojantys įmonės išteklius

Mūsų vizija – būti 1-uoju pasirinkimu

Mūsų misija – geriausia kokybė už geriausią kainą

Mūsų darbas paremtas įmonės veiklos ir elgesio principais:

 • Patenkinti klientai – mūsų veiklos esmė.
 • Apgalvotas kainos ir kokybės santykis lemia mūsų pozicijas rinkoje.
 • Plėtra ir nuolatinis parduotuvių gerinimas lemia mūsų tolesnį augimą.
 • Kaip įmonė, turinti prekybos tinklą, dirbame sistemingai.
 • Greiti sprendimai ir nesudėtingi darbo procesai užtikrina sėkmę.
 • Laikomės galiojančių teisės aktų ir įmonės vidaus veiklos gairių.
 • Kasdieninėje mūsų veikloje prisiimame ekonominę, socialinę ir ekologinę atsakomybę.
 • Teisingumas – principas, kurio laikomės kiekvieno įmonės darbuotojo atžvilgiu.
 • Gerbiame ir skatiname vienas kitą.
 • Susitarimus grindžiame pasitikėjimu.
 • Pagyrimas, pripažinimas ir gebėjimas tinkamai išsakyti kritiką kuria kasdienę darbo atmosferą įmonėje.
 • Mus supa patikimi darbuotojai – veikla kiekvienoje srityje yra užtikrinta.

KOMUNIKACIJA – MŪSŲ SĖKMINGO VADOVAVIMO PAGRINDAS

Komunikacija bendrovėje „Lidl“, kaip ir mūsų verslo modelis, yra paprasta ir atvira. Esame sąžiningi, atvirai ir laiku aptariame iškilusias konfliktines situacijas ir jas konstruktyviai sprendžiame. Būdami vadovaujančiais darbuotojais, mes skatiname suvokimą, aiškindami bendrą kontekstą ir pabrėždami, kokią reikšmę kiekvieno darbuotojo darbas turi įmonei. Mes įtraukiame darbuotojus į sprendimų priėmimą. Jei tai neįmanoma, paaiškiname priežastis. Užtikriname, kad mūsų darbuotojai būtų informuojami pirmieji. Pasirūpiname, kad jie gautų visą informaciją, kuri jiems yra reikalinga. Į darbuotojus, kurie išdrįsta iškelti klausimus, net jei jie yra kritiški, žiūrime pagarbiai. Atsakymams į klausimus skiriame laiko.

DARBUOTOJAMS SUDAROME SĄLYGAS DIRBTI EFEKTYVIAI IR SUTEIKIAME KARJEROS GALIMYBES

Siekiame, kad „Lidl“ dirbtų geriausi darbuotojai. Tai yra mūsų bendros sėkmės pagrindas ir svarbiausias dalykas. Remiame savo darbuotojus, ugdome juos ir sudarome sąlygas mokytis bei tobulėti pavesdami įvairias užduotis. Todėl nuolat skatiname darbuotojus aktyviai įsitraukti į veiklą. Kaip vadovaujantys darbuotojai savo veiklą vertiname pagal darbuotojų, kuriems vadovaujame, pasiekimus ir tobulėjimą. Mūsų darbuotojai turi teisę žinoti, kaip jie yra vertinami. Atsižvelgdami į tai, laiku teikiame jiems konstruktyvų bei pagarbų grįžtamąjį ryšį apie jų atliekamą veiklą. Žinome, koks svarbus darbuotojams yra pripažinimas. Sukuriame aplinką, kurioje vertinami geri darbo rezultatai ir įsitraukimas, kurioje darbuotojas motyvuojamas visas jėgas skirti „Lidl“. Kokybiškas vadovavimas neįmanomas be savikritiško požiūrio į savo veiklą. Todėl reguliariai prašome savo darbuotojų suteikti grįžtamąjį ryšį apie vadovavimą, kad galėtume tobulėti.

KAS NESIEKIA DAUGIAU, TAS NETOBULĖJA

Nuolatinis judėjimas yra ta varomoji jėga, kuri mus motyvuoja ir verčia iš naujo įvertinti esamą situaciją. Aktyviais veiksmais prisidedame prie būtinų pokyčių, iš kurių įdiegiame tai, kas yra vertinga. Mes, vadovaujantys darbuotojai, sąmoningai sutelkiame dėmesį į pokyčių tendencijas, kad tikslingai prisidėtume prie įmonės veiklos gerinimo. Mūsų užduotis – sudaryti sąlygas naujovėms ir kartu išsaugoti mūsų sistemos veikimo principus. Mes veikiame pagal numatytus procesus. Tik taip galime užtikrinti standartų kokybę ir tęstinumą, o kartu ir lanksčiai prisiderinti prie esamų sąlygų. Tai – vienas iš mūsų svarbiausių sėkmės faktorių.

Mes žinome: „Paprasta nereiškia lengva.“ Kaip žemų kainų parduotuvių tinklas mes teikiame pirmenybę paprastiems sprendimams. Kaip vadovaujantys darbuotojai užtikriname, kad taip ir liktų. Užtikriname, kad dirbsime efektyviai, kartu pasirūpindami pusiausvyra tarp darbo ir laisvalaikio. Savo darbe daugiausia dėmesio skiriame  įmonės bendrai sėkmei. Ją pasiekti galime tik tuomet, kai veikiame kaip komanda.

MES PASITIKIME

Mes pasitikime savo darbuotojais ir esame įsitikinę, kad jie įvykdys jiems pavestas užduotis. Tvirtai tikime, kad kiekvienas, kuris dirba mūsų komandoje, visomis jėgomis stengiasi dėl „Lidl“. Mes pasisakome už tokią kultūrą, kurioje darbuotojai turi drąsos ieškoti naujų sprendimų. Klaidas suprantame kaip galimybę mokytis ir augti. Kontrolę mes suprantame kaip aktyvią pagalbą, o ne kaip nepasitikėjimo ženklą. Kontrolė užtikrina, kad mūsų verslo modelis išliktų stabilus, kartu leisdama mums tobulėti. Esame prognozuojami ir patikimi. Laikomės savo pozicijos ir pažadų. Nuosekliai laikomės susitarimų. Su visais darbuotojais elgiamės supratingai ir objektyviai, vertiname jų gebėjimus, gerbiame savo darbuotojus kaip asmenybes. Tarpusavyje rodome pagarbaus bendravimo pavyzdį ir skatiname savo darbuotojus. Mes užtikriname, kad nebūtų piktnaudžiaujama vadovaujančiomis pareigomis ir su savo darbuotojais bendraujame partnerystės principu.

KURIAME VERSLĄ ŠALIA JŪSŲ

Kiekvienas iš mūsų yra įsipareigojęs vykdyti savo užduotis įmonėje ir šias užduotis atlieka atsakingai. Uždaviniai ir atsakomybė yra aiškiai apibrėžti. Detalės yra svarbios. Mes užduodame klausimus ir domimės vykdoma veikla – esame šalia Jūsų. Mūsų, vadovaujančių darbuotojų, įtaka labai svarbi, todėl ką bedarytume, visuomet rodome pavyzdį. Savo darbuotojams suteikiame erdvės veiklos laisvei, kartu nubrėždami aiškias ribas savarankiškiems sprendimams. Deleguodami užduotis, atsižvelgiame į kiekvieno darbuotojo gebėjimus ir patirtį. Išteklius naudojame apgalvotai. Mes didžiuojamės savo komandos pasiekimais ir pabrėžiame jų svarbą.