Tulpės

Gėlės ir kiti augalai

Europoje dvi pagrindinės šalys, kuriose auginama dauguma gėlių ir kitų augalų yra Nyderlandai ir Italija. Už Europos ribų šias prekes tiekia įvairios ties pusiauju esančios šalys, ypač Kenija, Kolumbija, Etiopija, Ekvadoras. Dėl netinkamo augalų apsaugos priemonių naudojimo skinamų gėlių plantacijose, kyla rizika darbuotojų sveikatai. Taip pat žinoma, kad pasitaiko įvairių kitų žmogaus teisių pažeidimų, pavyzdžiui, diskriminacija, priverstinis ir vaikų darbas. Be to, dėl didelio masto pesticidų ir vandens išteklių naudojimo, miškų naikinimo kyla pavojus ir ekosistemoms.

Dėl šių priežasčių „Lidl“ reikalauja, kad gėlių ir kitų augalų tiekėjai laikytųsi ne tik gerosios žemės ūkio praktikos pagal „GlobalG.A.P.“ (angl. „Global Good Agricultural Practice“) kriterijus, bet ir socialinių reikalavimų pagal „GlobalG.A.P.“ modulį „Risk Assessment on Social Practice“ (GRASP). Atitiktis GRASP kriterijams yra patikinimas mažmenininkams ir vartotojams, kad žemės ūkio produktai yra priimtino saugos ir kokybės lygio, užauginti atsakingai, paisant darbų saugos, tausojant darbuotojų sveikatą. Vietoj „GlobalG.A.P.“ ir GRASP tiekėjai taip pat gali laikytis „Fairtrade“ (sąžiningos prekybos) standarto.