Žuvys, vėžiagyviai ir jų produktai

Žuvys, vėžiagyviai ir jų produktai

Žuvys ir vėžiagyviai bei jų produktai

Žuvys, vėžiagyviai ir jų gaminiai – populiarūs daugybės patiekalų ingredientai bei užkandžiai. Deja, daugeliui laukinių jų rūšių yra iškilusi išnykimo grėsmė dėl agresyvių bei nelegalių žvejybos būdų, žmogaus ūkinės veiklos ir kitų veiksnių. Iš kitos pusės, auginant žuvis akvakultūros ūkiuose, nekenkiama rūšių įvairovei, tačiau aktualios tampa gyvūnų laikymo sąlygos, susirgimai ir antibiotikų bei kitų vaistų naudojimas. Atsižvelgiant į šias problemas, „Lidl Lietuva“ bendradarbiauja su autoritetingomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios skatina atsakingos bei tausojančios žuvininkystės metodus ir išduoda sertifikatus tiekėjams, atitinkantiems apibrėžtus kriterijus bei įgyvendinantiems juos praktiškai.

Vadovaudamasi gyvūnų gerovės ir tvarios žuvininkystės principais, „Lidl Lietuva“ nuo savo veiklos pradžios niekada nepardavinėjo gyvos žuvies ir savo tinklo parduotuvėse neturėjo akvariumų.

Atsakingas asortimento formavimas

Šaldytų žuvų ir jų produktų, pagamintų iš MSC (angl. Marine Stewardship Council) sertifikuotų žaliavų, dalis bendrovės „Lidl Lietuva“ nuolatiniame privačių prekės ženklų asortimente yra nuosekliai didinama. Formuodami asortimentą, teikiame prioritetą toms žuvims ir jūrų gėrybėms, kurioms mažiausiai gresia išnykimas, todėl pagal galimybes neprekiaujame šių rūšių žuvimis:

  •     kurios yra kilusios iš nykstančių arba pernelyg intensyvios žvejybos regionų;
  •     kurioms gresia išnykimas;
  •     kurios yra įtrauktos į nacionalinius bei tarptautinius saugotinų rūšių sąrašus, pavyzdžiui, IUCN Raudonąją knygą, ir kurios juose žymimos kaip nykstančios (angl. endangered), sparčiai nykstančios (angl. critically endangered), saugomos (angl. protected) arba laikinai saugomos (angl. moratorium species).

„Lidl Lietuva“ neprekiauja šių rūšių žuvimis, jeigu jos nėra sertifikuotos pagal MSC programą: paprastasis dygliaryklis (karštai rūkyta žuvies filė), islandinis pjūklapilvis beriksas, didžiaakis tunas, ryklys, krilis, paprastasis tunas, rifešeris, europinis jūrų velnias, paprastasis jūrų liežuvis, paprastasis kirtiklis, paprastasis otas, didysis nilinis ešerys. Parduodame tik MSC sertifikuotus omarus.

Pirmenybę teikiame žuvims ir vėžiagyviams, kurie yra žvejojami taikant tausojamuosius žvejybos metodus, sumažinančius priegaudą ir saugančius aplinką. Taip pat siūlome tik tokius tunų konservus, kuriuose yra tik „Dolphin Safe“ sertifikuotų tunų (taikant delfinams nekenksmingus žvejybos metodus). Tokių produktų pakuotės yra atitinkamai paženklintos.

Išsamiau apie mūsų bendrovės įsipareigojimus skatinant tvarią žuvininkystę – mūsų Žuvų, vėžiagyvių ir jų produktų tvaresnių pirkimų rezoliucijoje: