Lidl oro balionas

„Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaita

Tvarumas versle susideda iš daugybės dalių – aplinkos apsaugos, pagarbos darbuotojams, partneriams ir pirkėjams, paramos bendruomenėms, aukštų etinių ir verslo standartų. Visa tai savo kasdienėje veikloje stengiasi diegti ir „Lidl Lietuva“ – visuose departamentuose, skirtinguose bendrovės lygmenyse. Be to, įsipareigojome komunikuoti apie savo pažangą tvarumo srityje kas dvejus metus rengdami tvarumo ataskaitą, kuri ne tik informuoja visuomenę apie mūsų pažangą, bet ir padeda mums patiems įvertinti savo pasiekimus.

Pirmoji „Lidl Lietuva“ tvarumo ataskaita apima dviejų finansinių metų laikotarpį – nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. Ši ataskaita buvo parengta vadovaujantis Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative – GRI) standartais, pagal bazinį variantą (angl. „in accordance: Core option“) ir apima 12 skirtingų tvarumo sričių.