Socialinė atsakomybė ne maisto prekių srityje

Ne maisto prekės

Santrauka apie socialinę atsakomybę ir atsakomybę už aplinkosaugą ne maisto prekių srityje

1 Lidl ne maisto prekės: organizacinė struktūra ir tiekimo grandinės

 

Būdami vienu didžiausių maisto produktų mažmenininkų, mes veikiame sudėtingose pasaulinėse tiekimo grandinėse, įsigydami produktus iš daugybės šalių. Įprastai tiekiame savo prekės ženklo ne maisto produktų asortimentą per pasirinktus verslo partnerius; su dauguma jų dirbame jau daug metų. Mūsų verslo partneriai sudaro sutartis su šalimis – tiekėjomis visame pasaulyje, kur jie seniai vykdo veiklą ir gerai išmano vietos kontekstą.

 

Siekdami užtikrinti, kad vertybių grandinėje mūsų lūkesčiai būtų patenkinti, mes jau ilgą laiką dirbame puikiai veikiančiose sistemose: veiksmingas informacijos srautas ir aukštas mūsų verslo partnerių atskaitomybės lygis yra stipriosios pusės, kurios leidžia Lidl mūsų santykinai mažame tekstilės padalinyje veiksmingai spręsti socialinius ir aplinkosaugos klausimus.

 

2 Tiekimo grandinės specialioji peržiūra

2.1 Standartai ir politikos

Taikomi standartai ir Veiklos kodeksas

 

Atitiktis yra įtvirtinta pagrindinėse Lidl vertybėse – tai pagarba, pasitikėjimas, pripažinimas ir atsakomybė visur, kur vykdome veiklą. Atitikties departamentas yra atsakingas už mūsų atitikties programos vykdymą, nuolatinę peržiūrą ir atnaujinimą, siekiant užtikrinti mūsų įmonės principo įgyvendinimą: „Mes laikomės galiojančių įstatymų ir vidinių nuostatų.“ Taikydami savo atitikties programą, siekiame, kad visomis idėjomis ir veiksmais būtų išlaikyta atitiktis.

 

Visų pirma, Lidl reikalauja, kad visi tiesioginiai ir netiesioginiai verslo partneriai laikytųsi galiojančių vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei nuostatų. Be to, mūsų Veiklos kodekse apibrėžiami socialiniai ir ekologiniai lūkesčiai, taikomi visiems mūsų tiesioginiams ir netiesioginiams tiekėjams visame pasaulyje.

 

Lidl parengė savo Veiklos kodeksą, suderintą su Verslo socialinės atitikties iniciatyvos veiklos kodeksu, išreikšdami savo įsipareigojimą laikytis minimalių socialinių standartų pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų bei teisių darbe, taip pat TDO konvencijas. Konkrečiuose regionuose gali būti taikomi papildomi standartai.

 

Siekiant saugoti žmones ir aplinką, Lidl buvo pirmasis Vokietijos maisto mažmenininkas, 2014 m. gruodžio mėnesį prisijungęs prie „Greenpeace Detox Campaign“ (liet. Greenpeace netaršos kampanijos), įsipareigodamas neišleisti į aplinką pavojingų cheminių medžiagų savo vardinio prekės ženklo tekstilės gaminių ir avalynės tiekimo grandinėse. Šiuo tikslu Lidl sudarė cheminių medžiagų, kurias galima naudoti tekstilės gamybai, sąrašą (MRSL). Iš savo verslo partnerių tikimės, kad jie visapusiškai palaikytų ir laikytųsi mūsų netaršos įsipareigojimų tekstilės bei avalynės tiekimo grandinėse.

 

Po netaršos įsipareigojimo, 2014 m. Lidl prisijungė prie tarptautinės „Fur Free Retailer“ (liet. Kailiais neprekiaujančių mažmenininkų) iniciatyvos (http://www.furfreeretailer.com). Būdami šios iniciatyvos palaikytojais, Lidl neprekiauja savo vardinio prekės ženklo tekstile, avalyne ar aksesuarais su bet kurios rūšies, pvz., audinės, lapės, kojoto ir triušio kailiu. Lidl taip pat nepripažįsta avių kirpimo praktikos (angl. mulesing) savo vardinio prekės ženklo produktų gamybos tikslais. Siekdami užtikrinti, kad mūsų lūkesčiai būtų patenkinti, taikome griežtą stebėsenos sistemą ir glaudžiai bendradarbiaujame su ženklinimo organizacijomis, tokiomis kaip OekoTex 100, Bluesign arba Fairtrade, kurios padeda mūsų klientams priimant sprendimą įsigyti.

 

Politikos ir jų įgyvendinimas visoje tiekimo grandinėje

 

Lidl nustato veiksmingas gaires (politikas) tiesioginiams ir netiesioginiams verslo partneriams. Šios politikos skirtos ypač pažeidžiamiems, pvz., migruojantiems, darbuotojams apsaugoti, bendram cheminių medžiagų naudojimui mažinti ir aplinkai bei žmonių sveikatai apsaugoti. Lidl iš visų verslo partnerių tikisi, kad jie susikurs įmonės socialinės atsakomybės ir atsakomybės už aplinkosaugą strategiją ir taikys tinkamas procedūras kodekso elementams įgyvendinti. Turi būti sukurtas įmonės skundų nagrinėjimo mechanizmas, o darbuotojams, kurie naudoja šį mechanizmą pranešti apie pažeidimus, negalima taikyti bausmių ar kitaip bloginti sąlygų. Todėl Lidl tikisi, kad visi verslo partneriai įgyvendins šiuos socialinius ir aplinkosaugos standartus savo tiekimo grandinėje.

 

2.2 Poveikio supratimas

 

Dauguma mūsų ne maisto prekių gaminamos Azijoje, kur vietiniams tiekėjams gali būti sunku atitikti mūsų nustatytus standartus, o teisės aktų vykdymas yra nepakankamas. Taikant mūsų metodiką, kruopščiai įvertinama rizika žmonių saugumui ir pagrindinėms teisėms bei sprendžiamos aplinkos taršos problemos mūsų vertės grandinėse.

 

Lidl nuolat pasitelkia įvairius šaltinius, kad nustatytų regionų, socioekonomines, ekologines ir produktams būdingas rizikas, galinčias paveikti mūsų tiekimo grandines. Tai yra ir tarptautiniai rodikliai, tokie kaip Visuotinių teisių indeksas, Tarptautinis vergovės indeksas ir šalių rizikos klasifikavimas pagal Verslo socialinės atitikties iniciatyvą (angl. BSCI); taip pat bendraujama su vietiniais partneriais, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietinės visuomenės suinteresuotomis šalimis konkretaus sektoriaus iniciatyvų apimtyje.

 

Skaidrumas

 

Lidl tapo pirmuoju Vokietijos maisto produktų mažmenininku, siūlančiu ne maisto produktų asortimentą, kuris savo interneto svetainėje paviešino pagrindines savo tekstilės ir avalynės gamybos lokacijas. Šiuo metu sąraše yra apie 600 gamintojų pavadinimų ir adresų, kurie atnaujinami kas šešis mėnesius.

 

Skaidrumas mūsų vertės grandinėje yra labai svarbus, siekiant nustatyti ir suprasti galimas rizikas. Lidl jau daugelį metų aktyviai siekia, kad mūsų produktų tiekimo grandinės būtų skaidrios, taikant įvairias sutartyse numatytas kontroles, priemones ir patikrą.

 

2.3 Atitikties socialiniams ir aplinkosaugos standartams stebėsena

 

Lidl stebi, kaip laikomasi įmonės Veiklos kodekso, tiek pasitelkdami nepriklausomus auditus, tiek taikydami reikalavimus verslo partneriams.

 

Kalbant apie socialinius reikalus, Lidl jau daugelį metų yra Verslo socialinės atitikties iniciatyvos (BSCI) narys. Narystė reikalauja, kad visi ne maisto produktų prekės ženklų gamintojai atliktų nepriklausomus visų ne maisto produktų gamintojų socialinius auditus ir išlaikytų nustatytą atitikties lygį. Daugumą gamintojų kasmet tikrina patikimi, tarptautiniu mastu pripažinti institutai, įskaitant SGS ir UL.

Veiklos srities reitingasĮvykdymas procentais
A86% – 100%
B71% – 85%
C51% – 70%
D30% – 50%
E0% – 29%

Be to, Lidl pasirašė Bangladešo susitarimą dėl priešgaisrinės saugos ir statybos saugumo. Šis Susitarimas sudaromas tarp prekių ženklų ir profesinių sąjungų, kuriant saugią ir sveiką gatavų drabužių pramonę Bangladeše. Pagal šią programą beveik visi gamintojai atliko išsamų pastatų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos patikrinimą. Nuolatinį aplinkosaugos procesą papildo išsamūs saugos mokymai, kuriuos vykdo Susitarimo programos ekspertai.

 

Lidl taiko aiškiai apibrėžtus cheminių medžiagų naudojimo apribojimus savo vardinio prekės ženklo tekstilės ir avalynės gamybos srityje. Tai „Drabužių, namų tekstilės ir avalynės tiekimo grandinės tiekėjų cheminių medžiagų naudojimo apribojimų vadovas, skirtas LIDL vardinio prekės ženklo gaminiams“. Jis reguliariai atnaujinamas. Gamybos užsakymai pateikiami, remiantis atitiktimi šiems sutartiniams apribojimams.

 

Lidl tikisi, kad visi jos tiekimo grandinės veiklos padaliniai laikosi šių reikalavimų, neatsižvelgiant į tai, ar jie gamina produkciją Lidl, ar ne. Tai vadinama „švarios gamyklos principu“. Siekiant sėkmingų pramonės pokyčių, kitos įmonės ir tiekimo grandinės dalyviai turėtų taikyti tokį pat požiūrį, nes tiekėjai Azijoje gamina ir kitiems klientams.

 

Reguliariai atliekami nuotekų bandymai ir aplinkosaugos vadybos sistemų auditas tekstilės gamybos vietose, kur yra šlapių operacijų cechai. Rezultatai pateikiami verslo partneriams ir gamykloms. Lidl tikisi, kad visi verslo partneriai ir gamyklos kruopščiai peržiūri bandymų rezultatus ir nustato tinkamas atsakomąsias priemones.

 

Kadangi vertiname trečiųjų šalių atliekamą audito darbą, sutelkiame dėmesį į pirminių priežasčių analizę ir pagerinimus mūsų tiekimo grandinėse. Visi verslo partneriai privalo griežtai prižiūrėti atitiktį, įskaitant reguliarių vidaus auditų vykdymą, siekiant nustatyti ir suprasti problemines sritis. Verslo partneriai aktyviai remia aplinkosaugą, kad užtikrintų atitiktį, ir yra mums atskaitingi.

 

Pripažįstame, kad sudėtingose pasaulinėse tiekimo grandinėse gali atsirasti mūsų Veiklos kodekso pažeidimų. Esame pasiryžę kaip galėdami labiau mažinti šią riziką ir imtis veiksmų pažeidimų atvejais.

 

3 Gebėjimų stiprinimas

 

Lidl didžiuojasi, kad be mūsų pačių atitikties socialinės ir aplinkosaugos reikalavimams, taip pat imamės atsakomybės padėti mūsų tiekimo grandinės dalyviams pasiekti ir išlaikyti mūsų standartus. Mes tai atliekame įgyvendindami programas ir aktyviai bendradarbiaudami su įvairiais ekspertais, pavyzdžiui, Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo asociacija (GIZ).

 

∙ Tikslinė tekstilės gamintojų kvalifikacija

Lidl jau daugelį metų bendradarbiauja su tarptautiniu mastu pripažintais partneriais, siekdami gerinti socialines sąlygas. Remiantis aplinkosaugos ir socialiniais standartais bei nacionaline teise, tekstilės gamintojai ir jų gamybos vietos mokymų bei konsultavimo programos pagalba įgyja patvirtintą kvalifikaciją bei įsijungia į nuolatinio tobulinimo procesą. Pagrindinis dėmesys skiriamas darbuotojų saugai ir sveikatai, darbo užmokesčiui, viršvalandžiams, diskriminacijai darbe, darbo apsaugai, susirinkimų laisvei, taip pat aplinkosaugos, energetikos ir cheminių medžiagų valdymui. Remiantis „pradedančiųjų savipagalbos ir dialogo skatinimu“, individualių įmonių tekstilės specialistai yra integruojami į tobulinimo procesą.

 

Siekiant nuolat didinti tiekėjų ir gamintojų pajėgumus, jie dalyvauja įvairiuose mokymuose. Daugiau nei 90 suorganizuotų teminių seminarų tapo bendro pokyčių proceso pradžia, siekiant darbo vietas daugiau nei 100-e tekstilės gamyklų paversti socialiai ir ekologiškai tvaresnėmis.

 

∙ Nemokama sveikatos priežiūra

Lidl teikia medicininės priežiūros paslaugas tiksliniams tekstilės gamintojams – jų lokacijose dirba mobilus medicinos personalas. Ši priemonė įgyvendimnama drauge su GIZ. Vykdant reguliarius gamyklų vizitus, mobilus medicinos personalas teikia gamyklų darbuotojams nemokamą sveikatos priežiūrą jų darbo metu. Taip pat darbuotojai mokomi sveikatos ir higienos pagrindų. Medicinos personalas aplankė šias gamyklas daugiau kaip 2 300 kartų. Tokiu būdu per pastaruosius 10 metų beveik 60 000 pacientų buvo gydyti ir apmokyti. Iš jų daugiau kaip 7 500 darbuotojų su regos sutrikimais gavo pagalbą, o trečdaliui jų išdalyti nemokami akiniai.

 

∙ Dirbančių moterų skatinimas

Lidl skiria ypatingą dėmesį Bangladešo tekstilės pramonės srityje dirbančių moterų kompetencijos didinimui. Skatinimo sritys yra finansinis raštingumas ir biudžeto planavimas, komunikacija ir jos tinklai, veiksmingas problemų sprendimas, teigiamas saves vertinimas, taip pat sveikatos ir higienos aspektai. Remiantis principu „mokyk mokytoją“, gamyklų atstovės mokomos ir turinio, ir metodikos. Jos grįžta su įgytomis žiniomis pas gamyklų koleges; tokiu būdu ne tik tekstilės pramonės darbuotojos, bet ir jų šeimos turi iš šių priemonių naudos. Iki šiol daugiau kaip 10 000 darbuotojų dalyvavo informacinėse ir mokymų sesijose.

 

∙ PURE – Mokymai apie cheminių medžiagų poveikį ir aplinkosaugą

Lidl drauge su GIZ sukūrė cheminių medžiagų ir aplinkosaugos vadybos mokymo programą, skirtą tekstilės gamintojams, dirbantiems šlapių operacijų cechuose. Pirmiausia skiriant dėmesį pagrindinių gamybos šalių tiekėjams, mokymai daugiausia akcentuoja medžiagų gamybos sąnaudų optimizavimą gamybos vietoje, cheminių medžiagų naudojimą, gamybos procesus ir bendro atliekų kiekio mažinimą, įskaitant cheminių nuotekų kiekius. Vienas kertinių šio projekto aspektų yra cheminių medžiagų pakeitimas. Į mokymo programą įeina gamyklų lankymas ir praktiniai seminarai.

 

Lidl aktyviai įtraukia savo verslo partnerius į šią programą ir tikisi, kad jie prisiims atsakomybę bei užtikrins šių nuostatų įgyvendinimą, taip pat perduos įgytas žinias kitoms gamykloms.

 

Iki šiol daugiau kaip 100 gamintojų dalyvavo šiuose procesuose. Lidl 100% finansuoja šią iniciatyvą, taigi įsitraukimas visiems dalyviams nemokamas.

„Lidl“ tekstilės gamintojų sąrašas

Žemiau kviečiame susipažinti su „Lidl“ tekstilės gamintojų sąrašu: