Klimato strategija

Klimato kaita kelia visuotinę grėsmę žmonėms, aplinkai ir lygiai taip pat mūsų veiklai, todėl būtina imtis veiksmų visuose visuomenės lygmenyse. Siekdama prisidėti prie kovos su klimato kaita, bendrovė „Lidl“ įsipareigojo tai daryti įvairiomis priemonėmis ir tam sukūrė „Lidl“ klimato strategiją su konkrečiais tikslais iki 2030 m.

Klimato strategijos etapai

1. ŠESD pėdsako analizė

Skaičiuodami šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) pėdsaką, registruojame visų ŠESD emisiją visoje vertės kūrimo grandinėje.

2. Ambicingų klimato tikslų nustatymas

Mūsų tikslai atitinka „Science Based Targets initiative“ (SBTi) (liet. Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos) tikslą mažinti ŠESD emisiją tiek, kad vidutinė pasaulinė metinė temperatūra nepakiltų daugiau nei 1,5 laipsnio Celsijaus, lyginant su prieš industrializaciją buvusia temperatūra.

3. Veiksmai mažinant emisiją mūsų veikloje ir tiekimo grandinėse

Imdamiesi konkrečių veiksmų laikomės šių prioritetų: vengiame emisijos, kur įmanoma, mažiname emisiją ir galiausiai ją kompensuojame.

„SCIENCE BASED TARGETS“ – MŪSŲ KLIMATO TIKSLŲ PAGRINDAS

Science based targets logo

2020 m. rugpjūtį „Schwarz“ grupė, o kartu ir „Lidl“, deklaravo savo įsipareigojimą nustatyti ambicingus klimato tikslus pagal „Science Based Targets initiative“ (SBTi) metodiką ir imtis veiksmų, kad tiek tiesioginėje veikloje, tiek tiekimo grandinėje ŠESD emisijos būtų vengiama, kad ji būtų mažinama ir kompensuojama. Tokiu būdu norime konkrečiai prisidėti prie Paryžiaus klimato susitarime paskelbto tikslo apriboti klimato atšilimą iki 1,5 laipsnio Celsijaus. 2021 m. rugsėjo mėn. SBTi peržiūrėjo ir oficialiai patvirtino „Schwarz“ grupės klimato tikslus.

SBTi – tai įvairias nevyriausybines organizacijas, institucijas ir įmones vienijanti iniciatyva, siekianti įgyvendinti Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslus. Pagrindinis iš jų – užtikrinti, kad vidutinė pasaulinė temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 2 laipsniais, lyginant su prieš industrializaciją buvusia temperatūra bei stengtis, kad ji nepakiltų daugiau nei 1,5 laipsnio, norint išvengti galimai katastrofinių klimato kaitos padarinių. SBTi pamatas yra moksliškai pagrįstų tikslų nustatymas kiekvieno iniciatyvos dalyvio veikloje – tai yra vienintelė politiškai ir moksliškai pripažįstama ŠESD mažinimo tikslų nustatymo metodika. Iniciatyvos dalyvių skaičius sparčiai auga – nuo 2015 m. prie jos prisijungė jau daugiau kaip 1,7 tūkst. įmonių visame pasaulyje.

Mūsų klimato tikslai

 1. Iki 2030 m. „Lidl“ sumažins ŠESD emisiją visų „Lidl“ šalių operatyvinėje veikloje 80%, lyginant su 2019 m.
 2. Iki 2030 m. „Schwarz“ grupė sumažins ŠESD emisiją savo operatyvinėje veikloje 55% lyginant su 2019 m.
 3. „Lidl Lietuva“ padaliniams perkame tik elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių šaltinių. Šis sprendimas mums padėjo nuo 2022 finansinių metų pradžios pasiekti operatyvinės veiklos (t.y. pirmojoje ir antrojoje ŠESD emisijos srityje (angl. Scope 1, Scope 2)) neutralumą klimato atžvilgiu*.
 4. Siekiame sumažinti ŠESD emisiją ir mūsų tiekimo grandinėse. Tuo tikslu įgalinsime savo tiekėjus ir reikalausime tų tiekėjų, kurie yra atsakingi už 75% su produktais susijusios trečiosios srities (angl. Scope 3) emisijos, išsikelti sau klimato tikslus pagal SBTi metodiką iki 2026 m.

Neutralumas klimatui

„Lidl“ bendradarbiauja su patyrusiais partneriais, siekdama kompensuoti veiklos metu susidarančias ŠESD. „Lidl Lietuva“ operatyvinės veiklos ŠESD emisija (pirmojoje ir antrojoje srityje (angl. Scope 1, Scope 2)) nuo 2022 finansinių metų pradžios yra kompensuojama pasitelkiant specialiai tam skirtus, sertifikuotus ir aukštus reikalavimus atitinkančius projektus. Tokiu būdu „Lidl Lietuva“ operatyvinė veikla yra neutrali klimato atžvilgiu. Nepaisant to, mes ir toliau stengiamės kiek įmanoma vengti ŠESD emisijos ir ją mažinti įvairiomis priemonėmis.

Energijos valdymą padaliniuose efektyviname:

 • naudodami energiją taupantį LED apšvietimą parduotuvėse ir logistikos centre bei pirkdami 100% iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektros energiją nuo 2016 metų;
 • ant „Lidl Lietuva“ parduotuvių stogų įrengdami vis daugiau saulės elektrinių, kurios generuoja švarią ir tvarią energiją (2021 m. jų turime jau 12);
 • 2017 m. įsidiegę energijos vadybos standartą ISO 50001 ir statydami tvaresnių pastatų sertifikatą EDGE turinčius pastatus (šį sertifikatą turi mūsų logistikos centras ir dauguma parduotuvių).

Taupome kitus išteklius:

 • naudodami mūsų parduotuvėse daugiau natūralių šaltnešių;
 • mažindami maisto atliekų kiekius – aukodami produktus „Maisto bankui“ arba atiduodami gyvulių šėrimui;
 • po truputį didindami perdirbto plastiko naudojimą savo pakuotėse pagal „REset Plastic“ strategiją;
 • plėsdami elektromobilių akumuliatorių įkrovimo infrastruktūrą prie „Lidl Lietuva“ parduotuvių.

Tiekimo grandinėse susidarančią ŠESD emisiją mažiname ir kompensuojame:

 • tardamiesi su tiekėjais dėl jų klimato tikslų pagal SBTi metodologiją;
 • kurdami ir plėsdami klimatui neutralių** produktų asortimentą;
 • koreguodami produktų sudėtį.

* Operatyvinės veiklos (1 ir 2 srityse) poveikis klimatui neutralizuojamas naudojant sertifikuotus kompensavimo projektus
** Poveikis klimatui neutralizuojamas naudojant sertifikuotus kompensavimo projektus