Atsakingas įmonės valdymas

„Lidl“ laikosi pažado visose vertės kūrimo grandinės dalyse nuolat tobulinti socialinius ir ekologinius standartus. Taikome aukštus standartus visiems mūsų partneriams – ir įsitikiname, jog jų yra laikomasi. Darome viską, ką galime, jog išpildytume šį įsipareigojimą – daugiau informacijos, kaip veikiame šioje srityje, galite rasti mūsų pozicijoje apie žmogaus teisių bei aplinkos apsaugos užtikrinimą tiekimo grandinėje.

Visa „Lidl“ grupė jau daug metų aktyviai įgyvendina įvairiais priemones aplinkosaugos ir socialinių standartų gerinimui, žmogaus teisių apsaugai bei korupcijos naikinimui. Pavyzdžiui, esame įsitraukę į įvairias iniciatyvas, kurios palaiko ir skatina aplikos apsaugą bei sąžiningą atsiskaitymą su darbuotojais visose mūsų tarptautinėse tiekimo grandinėse. Be to, visiems „Lidl“ darbuotojams kuriame saugią darbo aplinką, mokame sąžiningą, vienodą už tokį patį darbą atlygį.

Mūsų dalyvavimas Jungtinių tautų Pasauliniame susitarime – didžiausioje ir svarbiausioje iniciatyvoje, skatinančioje atsakingą įmonių valdymą – papildo ir sukuria sistemą gausybei veiklų bei standartų, kuriuos jau įgyvendinome vykdydami įsipareigojimą veikti tvariai.

Tvarumas ir atsakomybė mums nėra tik pažadas: tai pamatiniai mūsų veiklos principai, raktiniai „Lidl“ sėkmei bei augimui.

JT Pasaulinis susitarimas

JT Pasaulinis susitarimas grindžia savo požiūrį į atsakingą įmonių valdymą 10-čia pagrindinių principų. Principai atsižvelgia į keturias sritis: žmogaus teises, darbo jėgą, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija. Į šiuos 10 principų mes atsižvelgiame kaip į gaires, papildančias mūsų ilgamečius, įvairiapusius įsipareigojimus žmonėms ir aplinkai.

Pasaulinio susitarimo principai:

1 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje;

2 principas. Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidinėjimo;

3 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas;

4 principas. Bet kokios formos privalomojo ar priverstinio darbo eliminavimas;

5 principas. Vaikų darbo panaikinimas;

6 principas. Diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija, panaikinimas;

7 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;

8 principas. Imtųsi iniciatyvų aplinkosauginei atsakomybei didinti;

9 principas. Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir platinimą

10 principas. Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tame tarpe papirkinėjimą ir kyšininkavimą).

Pastebime, kad „Lidl Stiftung“ dalyvauja JT Pasauliniame susitarime kaip „Swarch“ grupės dalis, o mes palaikome ir skatiname 10 JTPS principų, DVT ir kitų JT tikslų pažangą. Mes remiame šią iniciatyvą per „Swarch“ grupės įsipareigojimą, tad papildomai nedalyvaujame JT Pasaulinio susitarimo veiklose ar Pasaulinio susitarimo vietiniame tinkle.