Gėlės ir augalai

Gėlės ir augalai

Gėlės ir augalai

Dauguma gėlių ir kitų augalų Europoje yra tiekiama iš Olandijos ir Italijos. Už Europos ribų kelios pagrindinių augintojų yra šalys ties pusiauju: Kenija, Kolumbija, Etiopija, Ekvadoras. Dėl netinkamo augalų apsaugos priemonių naudojimo skinamų gėlių plantacijose, kyla rizika darbuotojų sveikatai ir aplinkai. „Lidl Lietuva“ jaučia pareigą siekti, kad šalyse, kuriose nėra paplitusios tinkamos apsaugos priemonės, mūsų tiekėjų darbuotojai dirbtų jiems sveikatai žalos nedarančioje aplinkoje ir kad jiems būtų užtikrintos socialinės garantijos.

Siekiant tvariai užaugintų gėlių ir kitų augalų pasiūlos, svarbu, kad visa tiekimo grandinė būtų skaidri ir atsekama. Tuo pasirūpinti padeda tarptautiniu mastu pripažintas „GlobalG.A.P.“ standartas, skirtas gerajai žemės ūkio praktikai (angl. Good Agricultural Practices – GAP). Vartotojams ir mažmenininkams GLOBALG.A.P. sertifikatas yra patikinimas, kad produktai yra priimtino saugos ir kokybės lygio, užauginti atsakingai, paisant darbuotojų saugos ir sveikatos bei atsižvelgiant į gyvūnų gerovės reikalavimus.

Nuo 2019 m. gruodžio 31 d. „Lidl Lietuva“ įsipareigoja bendradarbiauti tik su tais gėlių ir augalų tiekėjais, kurie yra sertifikuoti pagal „GlobalG.A.P. Chain of Custody“ programą arba turi standartus, kuriuos pripažįsta „GlobalG.A.P.“