Tekstilė

TEKSTILĖ

Tekstilės gaminiai sudaro ganėtinai didelę „Lidl“ asortimento dalį, tad jiems skiriame ypatingą dėmesį – siekiame klientams pasiūlyti kokybiškus gaminius bei sumažinti aplinkos ir socialines rizikas, susijusias su tekstilės gamyba. Žemiau skaitykite apie mūsų veiksmus užtikrinant, jog mūsų parduotuvėse randama tekstilė būtų pagaminta tvariai.

Medvilnė

Medvilnė yra populiariausias natūralus pluoštas tekstilės sektoriuje. Jai užauginti sunaudojami dideli kiekiai vandens, intensyviai naudojamos mineralinės trąšos ir pesticidai, kurie teršia aplinką ir kenkia bioįvairovei, tad jos gamybą vertiname itin atsakingai.

„Lidl“ medvilnės gamybos pramonės analizė išskiria daug rizikų, su kuriomis galima susidurti, neatsakingai pasirinkus medvilnės tiekėją.

Didėjant žmonių populiacijai auga ir tekstilės gaminių paklausa. Papildomam medvilnės kiekiui užauginti reikalingi vis nauji žemės ūkio plotai - dėl to naikinami miškai. Nykstantys miškai skatina klimato kaitą. 

Apdorojant, dažant audinius neatsakingai naudojamos įvairios cheminės medžiagos gali kartu su nuotekomis patekti į aplinkinius vandenis. Siekdami išvengti arba kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį nuo 2014 metų dalyvavome „Greenpeace Detox“ kampanijoje.

Tekstilės pramonėje dažnai susiduriama su darbuotojų teisių pažeidimais, socialinių standartų nepaisymu. Iškyla galimybė, jog darbuojai dirba nesaugioje aplinkoje, neaprūpinti saugumo priemonėmis. 

Siekiame iki 2022 m. pabaigos 100% medvilnės savo privačių prekių ženklų drabužiams ir kitiems ne maisto prekių tekstilės gaminiams pirkti tik ekologišką medvilnę (kuriai nenaudotos mineralinės trąšos ir pesticidai) arba medvilnę, sertifikuotą pagal „Cotton Made in Africa“, „Fairtrade“ aplinkosaugos ir socialinius standartus.

Celiuliozė

Trūkstant medvilnės, auga paklausa iš celiuliozės gaminamiems pluoštams - viskozei, lioceliui, modalui.

Pagrindinę mūsų tekstilės asortimento dalį sudaro viskozė, kurios gamybai reikia mažesnių žemės plotų ir vandens sąnaudų nei medvilnei. Papildomai, siekdami sumažinti cheminių medžiagų poveikį aplinkai ir nelegalaus miškų naikinimo riziką, naudojame tik „Lenzing™ EcoVero™“ viskozę.

„Lenzing AG“ - viena inovatyviausių įmonių grupių aplinkai draugiško celiuliozinio pluošto gamybos srityje. Jų gaminamam „EcoVero™“ pluoštui gaminti yra naudojama tvariai valdomų miškų, turinčių FSC sertifikatą, mediena. „EcoVero™“ gamybos procesai yra draugiškesni aplinkai, o ištekliai naudojami efektyviau – lyginant su įprastu viskozės gamybos procesu, išmetama iki 50% mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir sunaudojama beveik dvigubai mažiau vandens. „Lenzing™ EcoVero™“ pluoštui buvo suteiktas Europos ekologinis ženklas („EU Ecolabel“).

„Lenzing™ EcoVero™“ pluoštą galima identifikuoti galutinio produkto sudėtyje naudojant naują identifikavimo technologiją. Tokiu būdu patvirtinama, kad buvo naudotas originalus „EcoVero™“ pluoštas.

„SeaCell“ pluoštas iš jūros dumblių

„SeaCell“ pluoštas „Lenzing AG“ gamyklose Austrijoje gaminamas iš celiuliozės (medienos) ir Islandijos fiorduose surinktų jūros dumblių. Jūros dumblių rinkimas yra švelnus, selektyvus ir tvarus procesas – surenkama tik tiek jūros dumblių, kiek gali natūraliai atsinaujinti. Be to, pluoštas yra neutralus anglies dvideginio emisijų atžvilgiu.

„SeaCell™ LT“ yra gaminamas uždaro ciklo procesuose, neišleidžiant cheminių medžiagų į aplinką. Kaip ir kitiems „Lenzing AG“ gaminamiems pluoštams, „SeaCell“ yra suteiktas Europos ekologinis ženklas, o mediena yra naudojama iš FSC/PEFC sertifikuotų miškų. „SeaCell“ pluoštas - biologiškai suyrantis.

TIEKIMO GRANDINIŲ KONTROLĖ

Siekdami sumažinti riziką, jog globaliose tiekimo grandinėse būtų pažeidžiami aplinkos ar žmogaus teisių apsaugos standartai, atliekame šių grandinių keliamų rizikų analizę. Jos rezultatus naudojame formuodami savo vidinius procesus ir pirkimų specifikacijas.

Vertindami tekstilės gamintojus didelį dėmesį kreipiame į žmogaus teisių užtikrinimą. Kasmet vykdome nepriklausomus „Amfori BSCI“ socialinio atsakingumo auditus visų mūsų tekstilės ir kitų ne maisto prekių ženklų produktų gamintojų įmonėse ne Europos šalyse. Šių auditų rezultatus sistemingai analizuojame ir jų pagrindu priimame sprendimus dėl prekių įsigijimo.

Aiškiai komunikuojame savo lūkesčius tiekėjams ir siekiame padėti jiems tobulėti - darbo teisių pažeidimų atvejais „Lidl“ kartu su verslo partneriais siekia ieškoti sprendimų pažeidimams.

Kad geriau suprastume žmogaus teisių pažeidimų poveikį mūsų tiekimo grandinėje, be socialinio atsakingumo auditų kasmet papildomai atliekame tris socialinio poveikio tyrimus arba poveikio žmogaus teisėms vertinimus.

Visa „Lidl“ grupė jau daug metų aktyviai įgyvendina įvairiais priemones aplinkosaugos ir socialinių standartų gerinimui, žmogaus teisių apsaugai bei korupcijos naikinimui. Pavyzdžiui, esame įsitraukę į įvairias iniciatyvas, kurios palaiko ir skatina aplinkos apsaugą bei sąžiningą atsiskaitymą su darbuotojais visose mūsų tarptautinėse tiekimo grandinėse. Prisijungėme prie „Greenpeace Detox“ kampanijos, Bangladešo susitarimo dėl priešgaisrinės saugos, prie „ACT“ iniciatyvos dėl pragyvenimo lygį atitinkančio darbo užmokesčio. 

DAUGIAU